Separar més per reciclar més

2019-03-18 00:00:00

18.03.19 Els municipis metropolitans han arribat a un acord per aconseguir el 55% de recollida selectiva de residus urbans el 2025. Tots els municipis hauran d'haver implementat abans de 2025 el sistema triat. Al Papiol estem anant cap a l'opció dels contenidors intel·ligents. La teconologia de tancament i obertura intel·ligent es col·locarà pròximament a les tapes dels contenidors que acabem d’estrenar.

ACORD METROPOLITÀ PER AL RESIDU ZERO

Diferents administracions públiques —l’Agència Catalana de Residus (ARC), l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i els 36 ajuntaments metropolitans— acaben de signar un acord metropolità i de país amb l’objectiu de trencar la situació d'estancament de la recollida selectiva i augmentar els nivells de reciclatge exigits per les lleis, tant europees com catalanes.

ON HEM D’ARRIBAR?

l’Acord metropolita per al residu zero s’emmarca en el nou pla estratègic de gestió de residus urbans de l’AMB, el PREMET25.

El PREMET25 té com a objectiu complir amb els mandats de la Unió Europea: l’any 2025 haurem d’arribar al 55% de recollida selectiva.

COM HO HEM DE FER?

El pla estratègic PREMET25 té com a objectiu que l’any 2025 tots els municipis metropolitans hagin implementat un d’aquests dos sistemes de recollida de residus urbans: recollida porta a porta o contenidors intel·ligents. A banda, també hauran d’implementar la recollida a domicili dels residus comercials.   

Al Papiol estem anant cap al sistema de contenidors intel·ligents, que s’obriran quan el ciutadà s’identifiqui, mitjançant una targeta vinculada a un habitatge.

D’altra banda, l’estiu de 2018 es va implementar la recollida a domicili dels residus comercials.

CAP A LA INDIVIDUALITZACIÓ I LA CORRESPONSABILITAT

Els experts en residus i en sistemes de recollida (tant de l’ARC com de l’AMB) consideren que la identificació ajuda a visibilitzar i potenciar els comportaments cívics i respectuosos amb el medi ambient.

Per això, els sistemes que s’estan implementant als municipis metropolitans demanen coresponsabilitat, alhora que faciliten informació per poder saber qui separa i llença correctament els residus, molt útil per plantejar en el futur estratègies i actuacions molt més específiques.

PAGAMENT PER GENERACIÓ

Anem cap a un escenari europeu en què s’acabarà prohibint la incineració de residus reciclables i s’acabarà instaurant un concepte de pagament just o per generació.

En aquest sentit, entre les estratègies que planteja el PREMET25 de cara al 2025, també hi ha la d’establir tarifes que depenguin dels residus que es generin i de si se separen més o menys bé.

ELS NOUS CONTENIDORS DEL PAPIOL

Al Papiol aviat començarà a funcionar el sistema de contenidors intel·ligents, que s’obriran quan el ciutadà s’identifiqui, mitjançant una targeta vinculada a un habitatge.

Es tracta d’uns contenidors que tindran un sistema de tancament i obertura que permetrà tancar-los sempre o obrir-los en determinats moments.

Aquest sistema de tancament i obertura intel·ligent es col·locarà pròximament a les tapes dels contenidors nous que acabem d’estrenar.

A partir de les dades recavades amb les targetes, es podrà conèixer millor el comportament de la ciutadania, la qual cosa ajudarà a millorar el sistema.

L’obertura de les tapes dels contenidors estan pensades per acollir el sistema de tancament; i són més petites  perquè totes les estratègies plantejades pel PREMET25 persegueixen que generem menys residus: si generem menys residus, les bosses d’escombraries que llençarem estaran menys plenes.

Els nous contenidors tampoc no tenen pedals per obrir-los la tapa per diversos motius: perquè és incompatible amb el sistema d’obertura i tancament intel·ligent, perquè les tapes pesen menys que abans i perquè s’havien de reparar sovint.

AL PAPIOL HEM INCREMENTAT LA RECOLLIDA SELECTIVA!

Al Papiol tenim un dels nivells de recollida selectiva de residus urbans més alts de l’àrea metropolitana. A principi de 2018 teníem bones dades de recollida d’envasos, vidre i tèxtil, però ens calia millorar la FORM. Ho hem aconseguit: l’any passat vam incrementat la FORM i també les altres fraccions.

FORM recollida el 2017: 183,76 tones.

FORM recollida el 2018: 211,80 tones (l’increment és notable des de l’agost).

Des de l’Ajuntament s’ha treballat en dues direccions per augmentar la recollida selectiva de les diferents fraccions: s’ha informat per sensibilitzar i motivar la ciutadania (campanya “La clau està en l’orgànica”, per exemple) i s’han procurat mitjans per facilitar que encara separem més i generem menys residus.

Aquests mitjans s’han pogut oferir en el marc del nou contracte per a la recollida de residus i per a la neteja viària. Per exemple:

  • L’ampliació de l’horari de la Deixalleria.
  • La implementació del servei de lloguer de vaixella reutilitzable.
  • L’ampliació i millora del servei de recollida de voluminosos.
  • La implementació del servei de recollida a domicili de l’esporga.
  • La implementació del servei de recollida a domicili dels residus comercials.
  • La instal·lació d’una minideixalleria permanent al nucli urbà.

 

Més informació:

http://www.amb.cat/web/amb/actualitat/sala-de-premsa/notes-de-premsa/detall/-/notapremsa/acord-metropolita-cap-al-residu-zero--el-nou-paradigma-de-la-gestio-de/7444268/11696

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=ydrpyc42ifE

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '18-03-2019 12:06