Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Preinscripció a la llar d’infants “EL CUCUT”. Curs 2017-2018

LLar d'Infants 'El Cucut'
LLar d'Infants 'El Cucut'

PREINSCRIPCIÓ A LA LLAR D’INFANTS “EL CUCUT” (del 2 al 12 de maig)


Documents que cal presentar: (original i fotocòpia)

El paper de la sol·licitud degudament omplert. (Es facilita a la llar el mateix dia de la preinscripció o si ho preferiu el podeu trobar fent clic aquí
Volant de convivència.
Original i fotocòpia del llibre de família o document relatiu a l’estat civil. (fotocòpia només de la pàgina de l’infant)
Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor. Del NIE en cas d’estrangers.
Original i fotocòpia de la tarja de salut. Qui la tingui.
Documentació acreditativa del lloc de treball en el cas que resideixin fora del poble i treballin al Papiol. Fotocòpia del contracte si és actual o bé certificat d’empresa.


Només pels nens i nenes que ho requereixin

Original i fotocòpia del carnet de família monoparental.
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa.
Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques desfavorables si s’al·lega al barem. (Beneficiari de la prestació de la renda mínima d’inserció).
Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit pel Departament de Benestar i Família si s’al·lega aquesta circumstància.

Calendari

Presentació de sol·licituds: del 2 al 12 de maig, ambdós inclosos, a la Llar d’Infants

Període de matriculació: del 6 al 9 de juny, ambdós inclosos, a la llar

Horari

Tots els dies feiners de 7.30h a 12.30h del matí i de 3h a 5h de la tarda.MATRÍCULA (només els admesos a la preinscripció) del 6 al 9 de juny


cal que porteu:

fotocòpia del carnet de vacunacions o bé certificat mèdic oficial (cal anotar si té algun tipus d’al·lèrgia)
comprovant del pagament de matrícula i material (199,00 euros) al Banc Sabadell al nº de compte següent: 0081 1691 96 0001003006
fotocòpia del nº del vostre compte corrent.
2 fotografies de mida carnet i una de la família (informal)

cal que ompliu:


el full de matrícula de la llar (es fa en el mateix moment)
les autoritzacions d’imatge i sortides (es fa en el mateix moment en el cas que hi estigueu d’acord)

Horari


De dilluns a divendres de 7,30 h a 12,30h del matí i de 3h a 5h de la tarda

Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9h a 1h del matí i de 3h a 5h de la tarda
Dijous de 9h a 5h de la tarda sense interrupció.


PREUS DE LA LLAR PEL CURS 2017-18


Horari escolar (de 9.00 a 12.30 i de 15.00 a 17.00) 183,00€
Servei de menjador, dinar i berenar 154,00€
Menjador amb dinar de casa (lactants) 122,00€
Dinar eventual 12,00€
Dinar eventual nadons 10,00€
Acollida matí de 7.30 a 9.00 (30’ o fracció) 11,00€
Acollida matí eventual (30’ o fracció) 4,00€
Hora extra tarda (de 17.00 a 18.00) (5 infants mínim) 101,00€
Hora extra tarda eventual 8,00€
Matrícula (a fons perdut) 95,00 €
Material 104,00€
Data:
Lloc:
Llar d'Infants 'El Cucut'
Av. de la Generalitat, 76
08754 - El Papiol
Telèfon: 93 673 12 79
Correu electrònic: llarinfants.elpapiol@elpapiol.cat
Horari: De dilluns a divendres, de 7.30 a 17.00 hores


Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: