Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Productes Cartogrāfics

Cartografia temātica, topogrāfica i imatge ačria. Digital o en paper. Escolliu el producte i en cas que la cartografia que us interessi no estigui disponible per la descārrega directe i gratuīta, feu la vostra solˇlicitud als punts de venda del Servei de l'AMB: Carrer62, núm. 16-18, Zona Franca. 08040 Barcelona

Catāleg de productes cartogrāfics

 • Mapa de planejament urbanístic
  http://cartografia.amb.cat/planejament/
  Mapa del Refķs del planejament urbanístic d'escala 1:1000 dels municipis de l'ārea metropolitana de Barcelona
 • Mapa Topogrāfic metropolitā 1:1000
  http://cartografia.amb.cat/cartografia/
  Base topogrāfica contínua d'escala 1:1 000, 3D d'āmbit urbā i rústic de l'ārea metropolitana de Barcelona.

 • Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya
  http://ptop.gencat.cat/rpucportal/inici/ca/index.html
  El Registre de planejament urbanístic de Catalunya, garanteix la publicitat dels instruments de planejament urbanístic en vigor i permet la consulta d'aquests, tant de forma presencial com per mitjans telemātics, d'acord amb les determinacions dels articles 17 i 18 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 ˇ 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 ˇ Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: