Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Butlletí digital

Aquí us podeu subscriure a l’edició del butlletí digital de l'Ajuntament del Papiol. Un butlletí per a totes aquelles persones que vulguin seguir de prop l’actualitat de la gestió de l’Ajuntament del Papiol.

La llei obliga els ajuntaments a crear els canals adequats perquè entre les corporacions municipals i els seus ciutadans i ciutadanes el flux d’informació sigui continuat i transmeti els continguts de la seva gestió.

Tal com exposa l’article 69 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, “les corporacions locals facilitaran la més àmplia informació sobre la seva activitat”. La mateixa llei, en l’article 70 (bis) expressa que els municipis hauran “d’impulsar la utilització interactiva de les tecnologies de la informació i la comunicació per facilitar la participació i la comunicació amb els veïns”.

Aquest butlletí digital contindrà la suma de les últimes novetats tant d’agenda, com del tauler d’anuncis, com de les notícies que aporti el web municipal.

S’enviarà a la gent que així ho sol·liciti amb periodicitat setmanal. Si l’actualitat de la gestió de l’ajuntament així ho mereix, s’editarà també un butlletí especial.

Al llarg d'aquest mes de desembre de 2011 el butlletí es troba en període de proves.

Butlletí digital de l'Ajuntament del Papiol

e-mail

Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: