Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Normativa municipal

Relació d'ordenances:

Ordenances municipals


Ordenances fiscals 2018


Ordenances fiscals 2017


Ordenances fiscals 2016


Ordenances fiscals 2015


Ordenances fiscals 2014


Ordenances fiscals 2013


Ordenances fiscals 2012

  • OF 19 2012 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogue
    - Data de publicació: 22.02.12

Ordenances Fiscals 2011

  • OF 22 2011 Derogada
    - Data de publicació: 03.02.11

Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: