Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Estalvi d'aigua

tap aiguera
Ampliar en una finestra emergent tap aiguera
L'aigua és un recurs limitat, gastar més aigua de la que necessitem és un comportament insolidari amb les altres persones i amb la resta d'essers vius. Per això, hem de fer servir només l'aigua imprescindible per satisfer les nostres necessitats. Fem un bon ús de l'aigua.

El Papiol estalvia aigua

L'Ajuntament periòdicament fa campanyes d'estalvi d'aigua, si us cal un mecanisme estalviador només ens ho heu de demanar al departament de Medi Ambient de l'Ajuntament.

Consells d'estalvi d'aigua per a la sensibilització sobre el consum d'aigua a casa

Consells pràctics per a la casa i el jardí

Un habitatge d'un edifici plurifamiliar consumeix, de mitjana, uns 130 litres per persona i dia, mentre que un habitatge unifamiliar amb jardí el consum diari és de més de 200 litres per persona i dia.

A la taula següent podeu veure els litres consumits, aproximadament, segons les activitats higièniques i domèstiques que fem a casa.

Activitats Litres aproximats

Rentant-nos les man: 2 - 18 litres

Rentant-nos les dents: 2 - 12 litres

Omplint la banyera: 200 - 300 litres

Dutxant-nos: 30 - 80 litres

Fent una rentadora: 60 - 90 litres

Utilitzant el rentavaixelles: 18 - 30 litres

Rentant els plats a mà: 15 - 30 litres

Buidant la cisterna del wàter: 6 - 10 litres

A la cuina i per beure: 10 litres/dia

Netejant la casa: 10 litres/dia

Rentant el cotxe: 400 litres

Regant 100 m2 de gespa del jardí: 400 litres

Consells pràctics a casa: estalviar és senzill !


Et proposem algunes mesures senzilles de posar en pràctica amb les que aconseguiràs reduir ràpidament el teu consum d'aigua. La teva aportació a l'estalvi és important!

El vàter

Evita l'ús del vàter com a paperera, atès que amb cada descàrrega s'aboquen entre 6 i 10 litres d'aigua (i fins a 15, en certs models).

Redueix el volum de descàrrega de la cisterna del wàter, quan et sigui possible. Existeixen diversos dispositius per reduir i estalviar, com per exemple, l'ús de cisternes de capacitat reduïda (6 litres), de cisternes de doble descàrrega (una complerta- 6 litres- i una altra de més curta- 3 litres), o de sistemes de flux interromput: quan es considera que l'aigua descarregada és suficient, es torna a prémer el botó de descàrrega i aquesta s'interromp.

Les aixetes i el rentamans


Tanca les aixetes quan no facis servir l'aigua. Una aixeta oberta consumeix uns 10 litres cada minut.

Repara les aixetes que perdin aigua. Amb una aixeta que degota podem perdre fins a 30 litres al dia

Redueix el cabal d'aigua de les aixetes instal·lant dispositius barats i senzills de col·locar que permeten estalviar aigua: els economitzadors o reguladors de cabal o airejadors. Aquests s'enrosquen a dutxes i aixetes i incorporen un mecanisme que barreja aire amb aigua i, amb la mateixa pressió i el mateix comfort, s'aconsegueix un consum de fins a un 50% més baix.

Si t'has de canviar d'aixeta posa'n una de monocomandament, el seu consum d'aigua és de 6 a 8 litres per minut.

El cotxe

Si en tens, renta el cotxe al túnel de rentat o amb una esponja i una galleda, en comptes de fer-ho amb mànega.

Això permet estalviar fins a 350 litres d'aigua cada rentada.

El rentavaixelles

Fes servir el rentavaixelles amb la càrrega completa, i utilitza sempre que puguis els programes d'estalvi.

Quan hagis de canviar de rentavaixelles, compra'n un de baix consum doncs redueix substancialment el consum d'aigua.

La bugada

Fes servir la rentadora amb la càrrega completa i selecciona el programa adequat en funció del tipus de roba i el seu estat de brutícia.

Si has de canviar de rentadora, compra aquella de baix consum. Mentre que una rentadora antiga pot gastar fins a 220 litres d'aigua per rentada, una de baix consum necessita només 50 litres, a més de consumir menys energia.

La dutxa

Si et dutxes estalviaràs aigua. Mentre que una banyera plena gasta 300 litres, amb una dutxa en gastaràs 50.

Fes servir un airejador en el capçal de la dutxa, així podràs estalviar fins al 50% de l'aigua.

Si t'has de canviar d'aixeta de dutxa utilitza una monocomandament doncs podràs estalviar l'aigua derivada de la recerca de la temperatura ideal.

El reg de les plantes i el jardí


Si regues les plantes de bon matí o al vespre hauràs d'utilitzar menys aigua doncs evitaràs l'evaporació.

Instal·lar un sistema gota a gota a l'arrel de les plantes permet un reg localitzat i, a més a més, és un sistema excel·lent pel seu creixement.

En el jardí pots instal·lar un programador de reg que es fixa a l'aixeta i permet escollir el moment (bon matí o al vespre) i la freqüència.

I pels més estalviadors...

Reutilització d'aigües grises

Les aigües que provenen de la dutxa, la rentadora o el rentamans (aigües grises) es poden reutilitzar per a la cisterna del vàter. Per la qual cosa cal preveure una segona xarxa de canonades independents per les aigües de la dutxa i/o rentadora cap a una instal·lació de tractament i dipòsit d'emmagatzematge, d'on s'hauran de bombejar cap als vàters mitjançant una xarxa pròpia.

Aprofitament d'aigües pluvials

Podeu aprofitar les aigües de la pluja pel reg si instal·leu un sistema de recollida d'aigües al terrat i les emmagatzemeu en una cisterna.

Consells pràctics a casa: millorar la qualitat és senzill !

Una altra manera de fer un millor ús de l'aigua, consisteix en protegir la que tenim a l'abast, tot evitant la seva contaminació. Així, per exemple, hi podem col·laborar...

  • No embrutant l'aigua!
  • No abocant-hi productes nocius per al medi o de difícil eliminació natural o artificial: olis de cuina, productes de neteja, substàncies químiques dels laboratoris, aiguarràs, pintures, dissolvents o similars, etc. (un sol litre d'oli mineral pot contaminar 10.000 litres d'aigua). Aquests productes dificulten el procés de depuració a les plantes depuradores d'aigües residuals. Per això, cal separar-los i portar-los a la deixalleria més propera, perquè rebin el tractament adequat.
  • Emprant el desembussador tradicional (ventosa de cautxú provista d'un mànec), en comptes de productes químics a base de sosa càustica, àcids i altres substàncies tòxiques. Hi ha productes casolans que actuen de desembussadors, com ara el bicarbonat i el vinagre.
  • Usant detergents sense fosfats, i fent servir blanquejadors a base de percarbonats, enlloc de lleixiu.
  • Usant pintures, vernissos i dissolvents ecològics. Això no obstant, tant si s'usen productes ecològics com si no, cal recollir les restes d'aquests i portar-les a la deixalleria més propera, on rebran el tractament adequat.
  • No utilitzar el vàter ni l'aigüera com a paperera!Per a més informació sobre el tema podeu consultar els següents enllaços:

Espècies vegetals per a estalviar aigua


Xerojardineria

Jardineria sostenible

Alternatives mediterrànies a les gespes convencionals
Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: