Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Òrgans de Govern

El govern i l’administració municipal corresponen a l’Ajuntament, integrat per l’alcalde i els/les regidors/es.

Els òrgans bàsics de govern són:
  • L’alcalde
  • Els/les tinents/es d’alcalde
  • Els/les regidors/es amb delegacions
  • La Junta de Govern Local
  • El Ple

Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: