Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Programes d’aprenentatge

CICLE INICIAL (dels 3 als 7 anys).
Durant aquest cicle els infants desenvolupen l’expressió a través del moviment, la veu i la manipulació de diferents instruments. Les activitats de caire sensorial i lúdic afavoreixen la relació positiva amb ells mateixos i amb el grup i estimulen la sensibilitat i la creativitat. L’objectiu del treball que es realitza és establir els fonaments necessaris pel desenvolupament personal i artístic.

CICLE BÀSIC (7/8 anys).

Aquest cicle es divideix en dues parts:
  • A. CICLE BÀSIC INTEGRAT (EB 1,2,3). “Aprendre a parlar, llegir i escriure” a través de l’instrument, el cant i el moviment. En aquest cicle es manté el mateix tipus de treball que durant el cicle inicial amb un desenvolupament progressiu dels conceptes propis de la dansa i de la música. Paral·lelament, els alumnes inicien l’estudi d’un instrument musical que els permet enfocar un projecte personal i de conjunt a través de la música.
  • B. CICLE BÀSIC ESPECIALITZAT (EB 4,5,6). L’alumne personalitza la seva formació artística a través d’una selecció de les disciplines artístiques que s’ofereixen a l’escola.


APROFUNDIMENT (a partir de 12 anys).
Aprenentatge dirigit als alumnes que volen aprofundir en l’estudi i la pràctica de la música i la dansa amb una dedicació més autònoma i responsable.
Permet també, per aquells alumnes que ho sol·licitin, assolir el nivell necessari per a les proves d’accés al Conservatori Professional i Superior.

FORMACIÓ ADULTS (a partir de 18 anys).
Aprenentatge dels conceptes musicals i/o de la dansa amb una formació adequada a les necessitats i inquietuds de cada alumne.
Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: