Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Taxes públiques

S'estableix la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats d’ensenyament en l’escola de Música i en altres
establiments docents municipals, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.

Llegiu l'Ordenança completa fent clic aquí.
Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: