Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Horts Municipals

Un dels nombrosos valors paisatgístic i ambientals del poble del Papiol és la presència d’horts, terrasses, camps i vinyes que tradicionalment han envoltat el nucli urbà del poble. Malgrat les transformacions urbanes durant tot el segle XX arreu, amb una important desenvolupament urbà i una regressió de l’activitat rural, la presència d’horts de caràcter familiar i de caràcter professional aporta diversos valors afegits, els quals l’ajuntament del Papiol vol mantenir amb l'impuls del Programa d’horts municipals.

Potenciar l’agricultura urbana al municipi contribuirà a reduir la pol•lució i millorar la qualitat de l’aire, fet important al nostre municipi que està inclòs dins una zona especial de protecció atmosfèrica pels contaminants: N02 (òxids de nitrogen) i PM10 (partícules en suspensió), a més és innegable també la seva aportació a la qualitat paisatgística, transformant espais degradats i sobrants en escenaris productius i recreatius.

Un hort és un espai apropiat per treballar la terra, estimar-la, regar-la i embrutar-nos les mans. A més, el treball a l’hort ens donarà fruits que podrem olorar, tastar i gaudir. L'hort i la relació que s’estableix amb la terra és també coneixement i sensacions. Els nostres horts municipals seran ecològics i es preveu obtenir els aliments amb el màxim respecte a la natura.


Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: