Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Oferta Pública d'Ocupació

La selecció del personal al servei de l'Administració Pública s'ha de fer d'acord amb l'oferta pública d'ocupació i mitjançant el sistema de concurs, oposició o concurs oposició lliure, en el qual es garanteixin, en qualsevol cas, els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, com també el de publicitat.

02/18_ Selecció_ Operari de Brigada municipal_Pla d'Ocupació temporal


03/18_ Selecció_ Professor de flauta travessera _ Escola municipal de música _ Jornada parcial

04/18_ Selecció_ Professor dansa_ Escola Múnicipal de Música_ Jornada Parcial

05/18_ Selecció_ Agent policia Local


06/18_ Selecció_ Enginyer Tècnic Municipal_ Jornada Parcial

07/18 Selecció màxima urgència arquitecte tècnic


12/18 Selecció d'un Agent de Policia Local


Destacats

Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: