Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Oferta Pública d'Ocupació

La selecció del personal al servei de l'Administració Pública s'ha de fer d'acord amb l'oferta pública d'ocupació i mitjançant el sistema de concurs, oposició o concurs oposició lliure, en el qual es garanteixin, en qualsevol cas, els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, com també el de publicitat.

09/17_ Selecció d'un/a Auxiliar Administratiu - Comptable


08/17_ Oferta d'un/a conserge d'edificis amb dedicació en jornada parcial
Destacats

Factura electrònica
Govern obert i transparència
Instància genèrica
Tauler d'edictes electrònic
Tràmits Online. La teva oficina virtual
Perfil del contractant
Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: