Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Piles

Contenidor de piles
Ampliar en una finestra emergent Contenidor de piles
Resulatas recollida de piles
Ampliar en una finestra emergent Resultats recollida de piles
Les piles són el 0,14% en pes del total dels residus generats. Sembla que sigui molt poca quantitat, però ocasionen greus perills per a la salut i el medi degut als metalls pesats (cadmi, mercuri, etc..) que contenen.

LA TOXICITAT DE LES PILES
De piles n’hi ha de molts tipus i amb diferents graus de toxicitat per al medi natural i per a l’ésser humà:
Les menys perilloses són les anomenades piles “verdes” ja que contenen un nivell de mercuri molt baix.
Les més tòxiques són les de botó, ja que contenen un alt percentatge de cadmi, plom i mercuri.

Per exemple: un sol gram de mercuri en un ambient aquàtic podria contaminar uns dos milions de litres d’aigua

L’energia de les piles es força més cara que la de la xarxa elèctrica, a més el seu reciclatge, tot i que possible és dificultós i car.

Per tot això caldria reduir-ne el consum:

Podem fer servir estris que que funcionin amb energies renovables (calculadores solars, joguines de corda, etc..) o que es puguin endollar a la xarxa electrica.
Usem piles recarregables (contenen metalls pesants però es poden reutilitzar).
Podem utilitzar piles que contenen menys metalls pesants (piles verdes).

De totes maneres, si en fem servir, portem les esgotades als punts de recollida que tenim al Papiol:
Ferreteria Vicenç
Supermercat Avilés
La copisteria del Papiol
Estanc Multifoto
La botiga d'Orient
L'Ajuntament
Deixalleria MunicipalAjuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: