Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Paper i cartró

Paper i cartró
Ampliar en una finestra emergent Paper i cartró
En els contenidors amb tapa blava hi podem llençar tot tipus de paper i cartró: capses grans, cartronets petits (embolcalls de cartró de llaunes de conserva, rotllos buits de paper higiènic buit,…) diaris, revistes, papers petits…

No hi barregeu altres materials com: porexpan, paper d’alumini, papers engomats i plastificats, grapes, clips… (aquests van a la brossa inorgànica), ja que en dificulten el reciclatge.

Pel que fa al cartró:
- És imprescindible que estigui ben plegat, ja que en cas contrari tindrem problemes per introduir-lo al contenidor i, a més a més, provocarem que la capacitat del contenidor es redueixi ràpidament
- Hem de deixar sempre el paper i el cartró dins del contenidor, ja que a part d’embrutar el carrer, convidem que més gent el deixi a fora perquè es pensa que el contenidor està ple.

El paper i cartró és recicla i es torna a fer paper i cartró:
1kg de paper usat = 1kg de paper reciclat

Però reciclar també té un cost; per això, és important fer un bon ús del paper:
• Reutilitzem-lo: utilitzem el paper per les dues cares abans de llençar-lo al contenidor.
• Evitem els embolcalls innecessaris.
• Utilitzem paper reciclat.
• Els llibres en bon estat no els llenceu, els podeu intercanviar.

Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: