Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Voluminosos

Recollida de voluminosos

Els mobles vells i els electrodomèstics, pel seu volum i perquè poden contenir substàncies nocives, no es poden abocar als contenidors ni abandonar-los a la via pública. Cal portar-los a la deixalleria.

En cas que no es disposi de mitjans propis per portar-los-hi els podeu deixar al costat dels contenidors que tingueu més propers el primer dimarts de cada mes al vespre, sempre que sigui per a usos particulars, no professionals.

La recollida es farà el primer dimecres de mes a primera hora del matí.

Deixar mobles i electrodomèstics abandonats a la via pública sense haver-se posat en contacte amb el servei de recollida de l’ajuntament corresponent comporta l’obertura d’un expedient sancionador.
Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: