Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Altres òrgans de govern

Altres òrgans complementaris interns

Tinents d'alcalde
Els tinents d'alcalde són nomenats per l'alcalde d'entre els membres de la Junta de Govern Local i els correspon substituir l'alcalde, segons l'ordre de nomenament, en cas de vacant, absència o malaltia.

Joan Borràs i Alborch (1r Tinent d’Alcalde)
Montse Garcés i Gómez (2na Tinent d’Alcalde)
Albert Querol i Lacarte (3r Tinent d’Alcalde)


Regidors delegats
Els Regidors delegats són nomenats per l’alcalde, als quals encomana una àrea o regidoria del govern municipal.

Joan Borràs i Alborch, Esquerra Republicana de Catalunya
Albert Querol i Lacarte, Esquerra Republicana de Catalunya
Adrià Rius i Pla, Esquerra Republicana de Catalunya
Montse Garcés i Gómez, Partit Demòcrata
Jordi Medina i Beya, Partit Demòcrata
Salvador Auberni i Serra, Sumem pel Papiol

Comissió Especial de Comptes
La Comissió Especial de Comptes s’encarrega de l’examen, estudi i informe dels comptes anuals de la corporació.

JPP Titular: Victor Pérez Ruiz Suplent:Òscar Alujas i Mateo
PDeCAT Titular: Jordi Medina Beya Suplent: Jordi Bou i Compte
ERC Titular: Albert Querol i Lacarte Suplent: Adrià Rius i Pla
SPP Titular: Salvador Auberni i Serrra Suplent: No existeix


Junta de portaveus
La Junta de Portaveus serà presidida per l'alcalde i l’integrarà el portaveu, o si escau, el portaveu suplent o adjunt, de cada Grup municipal.

JPP Titular: Òscar Alujas i Mateo Suplent: Olga Meca i Torrents
PDeCAT Titular: Jordi Medina i Beya Suplent: Montse Garcés i Gòmez
ERC Titular: Joan Borràs i Alborch Suplent: Albert Querol i Lacarte
SPP Titular: Salvador Auberni i Serra Suplent: No existeix
Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: