Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Cal Fitó

Inicis del segle XX

La torre de Cal Pollina fou construïda en un moment en el qual les edificacions residencials i les torres començaven a proliferar al Papiol, essent la vila una destinació d’estiueig de famílies barcelonines i de la zona. Es tracta d’una construcció molt expressiva volumètricament, amb gran presència al carrer Barcelona, amb molts elements propis del modernisme popular.

Cal Pollina és un edifici entre mitgeres, de planta rectangular i de distribució asimètrica, amb planta baixa, dos pisos i dos cossos més elevats que s’alcen formant torres-mirador rectangulars a diferents nivells. La façana sud presenta, a la vegada, una composició a diferents nivells.

Visualment, es destaquen a la façana les obertures coronades per dentells i els arcs de carpanell rebaixats i de mig punt, la majoria d’ells d’obra vista de maó rogenc. La teulada, precedida per una barbacana de fusta ornada, és coberta de teula àrab a quatre vessants, distribuïts en diferents cossos, adaptant-se als nivells asimètrics de l’edifici.
Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: