Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Cal Biel

Inicis de segle XX

Casa de principis del segle XX, és un referent d’interès arquitectònic tradicional local. Presenta una composició simètrica i clàssica, formant part d’un moviment modernista més sobri i estructurat.

Símbol del creixent poder econòmic de la comarca, es tracta d’un edifici de dues plantes situat entre mitjaneres, de dos pisos, terrat i coberta de teula àrab. A nivell compositiu i decoratiu destaca la part central, avançada lleugerament conferint-li major monumentalitat al conjunt. Presenta columnates geomètriques i cornises de tipus clàssic amb motllures, coronades per un frontó auster, que emmarquen el balcó principal.

Un altre dels trets principals del moviment arquitectònic present a Can Canals és l’estucat de la façana, amb incisions que configuren carreus decoratius, i pintada de dos colors.
Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: