Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Ca l'Estrada

Inicis del segle XX

Es tracta d’un edifici amb gran valor arquitectònic per la vila del Papiol. Fou construït a principis del segle XX, i tot i que va patir algunes reformes durant els anys 50 (entre d’altres s’afegeix el rellotge de sol), conserva intacta, però, tota l’estructura i l’aparença original. Can Biel és una casa de grans dimensions, que ofereix gran presència en la composició paisatgística a l’entrada de la població.

La composició estructural de les façanes és ben ordenada, amb obertures distribuïdes geomètricament i amb elements propis de la construcció tradicional, que combinen perfectament amb altres de propis del modernisme popular.

A nivell expressiu, destaquen dins de la composició estructural les torres-mirador, les teulades de quatre vessants de teula àrab i els grans ràfecs, així com l’ús de l’esgrafiat en les decoracions d’estuc de les façanes, que es combina amb dos colors, emmarcant en to rogenc les obertures de l’edifici.
Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: