Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Recollida selectiva

Des de fa anys és un problema ambiental creixent la gran quantitat de residus que produïm i el seu impacte en el medi si es tracten de manera inadequada.
El Papiol, va decidir fer front a aquesta situació optant per una recollida selectiva de tots els residus municipals mitjançant el model de recollida Residu Mínim. Aquest model es fonamenta en una jerarquia de criteris ecològics: en primer lloc, reduir la quantitat de residus; en segon lloc, reutilitzar tot allò que sigui possible i, finalment, reciclar la resta.

Pel que fa a la recollida de deixalles això vol dir que cap residu va a parar directament a l’abocador del Garraf sinó que passa abans per plantes de recuperació. Al carrer, això es tradueix en que no hi ha contenidor de rebuig i, en canvi, hi ha contenidors per a la brossa orgànica, per a la brossa inorgànica, per al paper i cartró i per al vidre.

Pel que fa als mobles i altres voluminosos es recullen un cop al mes, cada primer dimecres a la nit.

L'esporga s’ha de dur a la deixalleria la deixalleria.

També es recullen els medicaments a les farmàcies i les piles en alguns establiments.

La resta de residus, com fluorescents, bombetes halògenes i de baix consum, restes de pintura, dissolvents, petits electrodomèstics... els podeu portar a la deixalleria.

Si teniu algun dubte sobre les diferents recollides selectives, us podeu posar en contacte amb nosaltres per telèfon o via correu electrònic.


Recollida dels residus municipals
Realitzada per l’empresa FCC-Medio Ambiente. La recollida segueix les directives dictades per el CEPA —entitat ecologista amb experiència en gestió de residus— que, d’acord amb l’Ajuntament, ha dissenyat la implantació del model Residu Mínim al Municipi, fet que ha suposat la separació dels residus municipals en fracció orgànica i fracció inorgànica.

La persona responsable de l’empresa contractada per la neteja viària és el Sr. Joan Pujadó.

L’empresa disposa d’un telèfon d’atenció al públic 900.35.43.98, per qualsevol consulta, aclariment o reclamació.Recollida de fracció orgànica
Es disposa de 100 contenidors de color marró, repartits en diverses localitzacions en tot el municipi. Per tal de facilitar la recollida als domicilis es van repartir petits cubells d’ús domèstic i cubells per a grans generadors dins de les tasques d’implantació del sistema per part de CEPA; si us fa falta un cubell només cal que us adreceu a la deixalleria.

Tots els residus orgànic recollits es porten a la planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès, on el transformen en compost, adob orgànic.Recollida de fracció inorgànica


Es disposa de 100 contenidors de 1.100 l, repartits en diverses localitzacions en tot el municipi. La fracció inorgànica es porta a la planta de triatge de Molins de Rei on se separen el materials recuperables dels que es porten finalment a l’abocador del Garraf.

Ambdues recollides es realitzen simultàniament amb un camió bicompartimentat, recol·lector compactador de 25 m3, tipus Iveco-Pegaso 260 E 30.

Com a mitjans humans disposa d’un conductor de camió i dos peons treballant de 5:30 a 9:15 de dilluns a divendres i diumenge.

El servei es complementa amb la neteja de contenidors, tant d’orgànica —que es realitza setmanalment— com de rebuig —que es realitza mensualment excepte a l’estiu que per reforçar la neteja es realitza setmanalment El servei es fa amb un camió de neteja a pressió.


Recollida de Paper i Cartró

Es disposa de vint contenidors per al paper distribuïts pel municipi. La recollida la realitza setmanalment l’empresa “Borràs – recuperació de papers i ferralla” en tota la zona urbana del Papiol.Recollida de voluminosos

Es passen a recollir pels carrers tots els primers dimecres de mes. La recollida la realitza l’empresa FCC- Medio Ambiente.


Recollida de Vidre

El servei es realitza mitjançant 15 contenidors iglú situats en els punts habituals de recollida. La recollida la realitza mensualment l’empresa Revibasa.
més infotmació a http://cepa.pangea.org

Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: