Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Hisenda

Hisenda

El departament de Secretaria-Intervenció té com a finalitat la gestió, recaptació, i inspecció dels tributs, preus públics, multes i altres ingressos de dret públic de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms, i d'altres entitats públiques, quan se'ls hi encomani.
Pressupost 2014. Grafica de despeses
Ampliar en una finestra emergent Pressupost 2014. Grafica de despeses
Pressupost 2014. Grafica d'ingressos
Ampliar en una finestra emergent Pressupost 2014. Grafica d'ingressos

Recursos relacionats


Notícies

Dates per pagar els impostos i taxes municipals (Impost de circulació)
 • Dates per pagar els impostos i taxes municipals (Impost de circulació)
  Data de publicació: 28.02.17
  L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona, que gestiona i recapta els tributs municipals de més de 300 municipis de la província de Barcelona, entre ells, El Papiol, ha modificat per al 2017 les dates de pagament d’impostos i taxes. Davant dels canvis (que afecten tant als ciutadans que els tenen domiciliats pel banc com als qui no), l’Ajuntament del Papiol recorda als contribuents que es fixin amb atenció en les noves dates i terminis. Pel que fa a l’impost de circulació (IVTM), el període per pagar-lo sense recàrrec comença demà 1 de març i finalitzarà el 3 de maig. A aquells contribuents que el tinguin domiciliat, se’ls carregarà en el seu compte el 2 de maig.
Modificació de les dates per pagar els impostos i taxes municipals
 • Modificació de les dates per pagar els impostos i taxes municipals
  Data de publicació: 19.01.17
  L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona, que gestiona i recapta els tributs municipals de més de 300 municipis de la província de Barcelona, entre ells, El Papiol, ha modificat per al 2017 les dates de pagament d’impostos i taxes. Davant dels canvis (que afecten tant als ciutadans que els tenen domiciliats pel banc com als qui no), l’Ajuntament del Papiol recomana als contribuents que es fixin amb atenció en les noves dates i terminis.
El butlletí que explica la gestió de l'Ajuntament als ciutadans
 • De Bat a bat. Núm.70
  Data de publicació: 30.03.15
  Aquest cap de setmana de finals de març s'ha repartit per les cases del poble una nova edició de la revista “De Bat a bat”, el butlletí d’informació municipal (en paper), que explica la gestió de l’Ajuntament del Papiol als ciutadans. En aquest nou exemplar, el número 70, es recullen les notícies més significatives dels últims mesos al nostre poble.
Vista del poble del Papiol
 • Padró Municipal d’habitants 2014
  Data de publicació: 19.01.15
  L’Institut d’Estadística de Catalunya ha difós les xifres de població total declarades oficials pel govern de l’Estat a 1 de gener de 2014, fruit de la revisió del padró municipal. La tendència general és a la baixa. Catalunya compta oficialment amb 7.518.903 habitants, 34.747 menys que al 2013 (0,46% menys). La comarca del Baix Llobregat ha experimentat una baixada de població del 0,3% en relació amb l’any anterior, que es tradueix en una disminució de 2.395 persones, situant-se en un total de 806.249 habitants. Al Papiol la tendència també és a la baixa. La nostra població compta oficialment amb 4.023 habitants (2.000 homes i 2.023 dones), un 0,45% menys que l’any 2013.
De Bat a bat. Número 69.
 • De Bat a bat. Núm. 69
  Data de publicació: 22.12.14
  Aquest cap de setmana s'ha començat a repartir per les famílies de tot el poble una nova edició de la revista municipal De Bat a bat, el butlletí que explica la gestió de l'Ajuntament a la ciutadania. En aquest número de desembre (núm. 69), presenta un balanç del mandat 2011-2015, una explicació de les actuacions, moments i polítiques més rellevants dels últims quatre anys.


Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: