Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Serveis Socials

Els serveis socials són el conjunt de serveis i prestacions que, juntament amb altres àmbits, tenen com a finalitat la promoció i el desenvolupament ple de totes les persones i grups dins la societat, per obtenir un major benestar social i una millor qualitat de vida.

Finalitat
Garantir i millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones o famílies en situació de dificultat social i intervenir-hi.

Objectius
Detectar, prevenir i intervenir en situacions de risc o d'exclusió social.
Tramitar i facilitar l'accés a serveis i prestacions d'altres institucions que requereixin seguiment del cas.
Aplicar intervencions de suport i seguiment de les persones o famílies.
Establir canals de coordinació entre els professionals de diferents serveis.

Serveis que s'ofereixen
Atenció personalitzada.
Accés i gestió de recursos.
Derivació a altres serveis o professionals especialitzats.

Persones usuàries
Tota la població empadronada al Papiol

Com s'hi accedeix:
Hores concertades a través del Departament d'Acció Social
Trucant al telèfon 93 884 59 69

Activitats

  • Atenció personalitzada.
  • Anàlisi i diagnòstic de la situació.
  • Orientació i assessorament.
  • Pla de treball individualitzat o familiar.
  • Tramitació de recursos socials, si escau.
  • Entrevistes de seguiment.
  • Derivació als serveis especialitzats.
  • Coordinació amb serveis especialitzats.
  • Detecció de necessitats.
  • Tasques de prevenció a la infància, adolescència, gent gran, etc.


Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: