Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Deixalleria Municipal

La Deixalleria Municipal del Papiol és un equipament ambiental que permet donar sortida a tots els materials que no es recullen a través de la recollida mitjançant contenidors. Permet la reutilització i la recuperació de determinats tipus de residus així com l’adequada gestió dels residus especials; a més a més, actua com a centre de divulgació de la informació ambiental. La deixalleria del Papiol està gestionada pel Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA) ( http://cepa.pangea.org/).

Qui la pot utilitzar? Amb quines condicions?

Poden utilitzar la deixalleria tant usuaris particulars com activitats comercials, serveis i petits industrials. Per als usuaris particulars i els comerços i serveis és un servei gratuït mentre que els petits industrials hauran de pagar les tarifes públiques establertes per a alguns residus.

Tarifes públiques

Petits industrials
Rebuig, fusta 36,66 €/t (+ 8% I.V.A.)
Runa 10,82 €/t (+ 8% I.V.A.)
Runa amb sobrevolum 73,32€/t (+ 8% I.V.A)


Què hi podem portar?

Materials recuperables: paper i cartró, vidre, roba i calçat, esporga, llaunes, envasos i embalatges, oli de cuina, etc.

Materials especialment contaminants: pintures, vernissos, esprais, insecticides, fluorescents, bateries, olis de cotxe, etc. (no s'agafen materials de fibrociment amb amiant)


Alguns consells i solucions pràctiques

La deixalleria ens proposa periòdicament alguns consells per reduir els residus i consumir ecològicament:

0 - Consells per reduir els residus i consumir ecològicament
1 - Les bosses de plàstic
2 - Els aerosols
3 - Les llaunes
4 - Les piles (productes amb mercuri)
Adreça
C. de les Forques, 19-21 (polígon industrial Sud)
08754 - El Papiol
Telèfon
93 673 17 24
Horari

Hivern (de l’1 d’octubre al 31 de març)

De dilluns a divendres, de 10 a 14 hores i de 15 a 18 hores.
Dissabte, de 10 a 14 hores.

Estiu (de l’1 d’abril al 30 de setembre)
De dilluns a divendres, de 10 a 14 hores i de 16 a 19 hores.
Dissabte, de 10 a 14 hores.


Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: