Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

El món local, en perill

El Papiol rebrà 92.820 € més de l'Estat espanyol
Ampliar en una finestra emergent L'administració local, la més propera al ciutadà
Data de publicació: 23.05.13
El 15 de febrer de 2013 el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques va presentar l’informe de l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (ARSAL). El text, presentat amb l’objectiu de racionalitzar i aconseguir un suposat estalvi econòmic, preveu mesures que afecten greument l’autonomia local i atempten contra l’equilibri territorial, alhora que envaeixen competències de la Generalitat de Catalunya.

Una proposta que mostra un greu desconeixement de la realitat del món local en general i del català, en particular, que a més a més nega als municipis l'autonomia política i suficiència financera irrenunciables per a un municipalisme de qualitat i democràtic.

Si aquest avantprojecte s’aprova definitivament suposaria una autèntica involució del règim local, l'administració més propera al ciutadà i més coneixedora de les dificultats del dia a dia de les persones. Tindrà conseqüències socials en forma de majors desigualtats i un deteriorament i tancament de serveis que afectarà els nostres veïns i veïnes. Per aquesta raó, el Ple municipal de l’Ajuntament del Papiol va votar unànimement a favor d'una moció que rebutja aquest avantprojecte.

Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: