Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Liquidació del Pressupost Municipal de 2012

Vista del poble del Papiol
Ampliar en una finestra emergent Vista del poble del Papiol
Data de publicació: 24.05.13
En el Ple municipal de l’Ajuntament del Papiol s'ha donat compte de la liquidació del pressupost del municipi de 2012, un exercici que, en paraules de l’alcalde, Albert Vilà, 'demostra el rigor i la transparència d’uns comptes que sempre s’articulen en benefici de tots i totes els papiolencs'.
L’any 2012 es va estimar un pressupost de 5.204.426 euros: l’Ajuntament va disposar de 1.288 euros per habitant per poder oferir els diferents serveis municipals de què s’encarrega i fomentar i potenciar les diferents polítiques per les quals treballa. El pressupost permet establir prioritats i permet fixar objectius. Tenint en compte que es tracta d’una previsió, però, sempre hi ha un marge per a imprevistos.

El pressupost final ha estat de 6.844.009,98 d'euros, del qual s'executat el 82,49% de les despeses previstes i el 87,20% dels ingressos previstos i l'endeutament de l'Ajuntament a 31 de desembre era del 33% dels recursos ordinaris liquidats, xifra clarament inferior a la mitjana de la província de Barcelona, que segons l'estudi realitzat per la Diputació era del 63% a 31 de desembre.

Després de ser liquidat, la liquidació és transmesa a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. Alhora, l’Ajuntament del Papiol presentarà, tal com fa cada any, els seus comptes a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, la institució encarregada de fiscalitzar la gestió econòmica, financera i comptable del sector públic català.

El pressupost municipal és la previsió de despeses i ingressos per a cada any que realitza l’equip de govern i que especifica totes les partides d’ingressos i a què es dedicaran les despeses. El pressupost de 2012 es va posar a votació al Ple municipal i es va fer efectiu en comptar amb el suport unànime del consistori.

Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: