Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

23 papiolencs amb parcel·la als horts municipals

els horts municipals, una declaració de principis
Ampliar en una finestra emergent els horts municipals, una declaració de principis
Data de publicació: 20.02.14
23 papiolencs i papiolenques serán els nous responsables de les seves pròpies parcel·les als horts municipals de l'Ajuntament del Papiol, ubicats a l'antiga vinya de Cal Pepus. Aquest mes de febrer ja ha començat la fase final d'adequació dels horts que consisteix en la instal·lació del sistema de reg i ja s'han col·locat els mòduls per poder guardar les eines dels hortelans i el mòdul per guardar els serveis comuns. L'Ajuntament està treballant per a fer efectiva l'entrega de parcel·les aquest proper mes de març.

Trobareu tota la informació relativa al dia a dia dels horts urbans a:

https://www.facebook.com/ajuntamentpapiol.horts

Estimar la terra i treballar-la
Un dels nombrosos valors paisatgístic i ambientals del poble del Papiol és la presència d’horts, terrasses, camps i vinyes que tradicionalment han envoltat el nucli urbà del poble. Malgrat les transformacions urbanes durant tot el segle XX arreu, amb una important desenvolupament urbà i una regressió de l’activitat rural, la presència d’horts de caràcter familiar i de caràcter professional aporta diversos valors afegits, els quals l’ajuntament del Papiol vol mantenir amb l'impuls del Programa d’horts municipals.

Potenciar l’agricultura urbana al municipi contribuirà a reduir la pol•lució i millorar la qualitat de l’aire, fet important al nostre municipi que està inclòs dins una zona especial de protecció atmosfèrica pels contaminants: N02 (òxids de nitrogen) i PM10 (partícules en suspensió), a més és innegable també la seva aportació a la qualitat paisatgística, transformant espais degradats i sobrants en escenaris productius i recreatius.

Un hort és un espai apropiat per treballar la terra, estimar-la, regar-la i embrutar-nos les mans. A més, el treball a l’hort ens donarà fruits que podrem olorar, tastar i gaudir. L'hort i la relació que s’estableix amb la terra és també coneixement i sensacions. Els nostres horts municipals seran ecològics i es preveu obtenir els aliments amb el màxim respecte a la natura.

Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: