Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Serveis Municipals en Perill (IV). Serveis Socials

Serveis Municipals en perill
Ampliar en una finestra emergent Serveis Municipals en perill
Data de publicació: 16.05.14
Davant l’atac a l’autonomia local que imposa el Gobierno Central de l'Estat espanyol amb la reforma municipalista expressada a la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, el món local diu prou. Entitats municipalistes, sindicats i els mateixos ajuntaments, volem fer saber als ciutadans els efectes de l’aplicació de la Llei als nostres pobles i ciutats.

Entre molts d'altres es posen en perill serveis imprescindibles relacionats amb els Serveis Socials:

La major part dels serveis socials que a dia d’avui presten els ajuntaments, amb aquesta reforma, passaran a ser competència de la Generalitat, que els haurà de finançar íntegrament, sense que l’Estat hagi aportat cap recurs addicional.

Això pot portar a serveis més allunyats i menys adaptats a les necessitats de cada municipi. Pot produir una gestió amb un major desconeixement de la realitat social que patieixen els ciutadans i ciutadanes, i ser menys ben atesos.

La Generalitat podrà delegar la gestió dels serveis a un altra administració, ja sigui Diputació, Consell Comarcal o Ajuntament, però la llei no determina amb quines condicions ni qui ho pagarà.

L’Ajuntament no podrà:

-Fer polítiques de reinserció social.

-Dissenyar la seva pròpia política de serveis socials. Objectius, programa, seguiment…

-Servei de Teleassistència.

-Donar suport a persones amb risc d’exclusió social.

-Donar i gestionar ajuts socials.

-Potenciar ajuts i polítiques per a joves.

Només es podran limitar a atendre situacions d’emergència.

Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: