Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

El Papiol, amb un deute de 229 euros per habitant

Vista del poble del Papiol
Ampliar en una finestra emergent Vista del poble del Papiol
Data de publicació: 22.05.14
El Papiol és un dels municipis menys endeutats de la comarca, amb un deute de 229 euros per habitant. Els municipis veïns com Molins de Rei (784), Sant Climent de Llobregat (911), Corbera de Llobregat (918), Cornellà de Llobregat (1.064), Sant Cugat del Vallés (738), La Palma de Cervelló (695), Martorell (679) o Pallejà (554) es troben per sobre.

En el seu global l’Ajuntament té un endeutament del 27% i només utilitza el 5% del seu pressupost a eixugar el deute. “Això demostra que hem fet les coses bé tant en els moments de bonança econòmica com en els moments de crisi, a diferència de molts altres pobles de Catalunya que ho estan passant malament i han hagut de tancar diferents serveis municipals”, ha explicat l’alcalde, Albert Vilà.

D’acord amb l’article 49 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, “per al finançament de les seves inversions, així com per a la substitució total o parcial d’operacions preexistents, les entitats locals, els seus organismes autònoms i els ens i societats mercantils dependents que prestin serveis o produeixin béns que no es financin majoritàriament amb ingressos de mercat, podran acudir al crèdit públic i privat, a llarg termini, en qualsevol de les seves formes”. Per això, acudir al deute ha estat una fórmula emprada per tots els ajuntaments per finançar els seus programes i actuacions de govern.

Al deute del Papiol s’hi va acudir principalment per realitzar inversions al poble, les quals es troben majoritàriament expressades en els diferents equipaments que ha guanyat el poble en aquests últims anys.

El problema del deute va sorgir quan, amb la crisi econòmica que va esclatar amb força el 2008, a causa de la reducció d’ingressos i el cost del manteniment de les mateixes inversions, alguns ajuntaments es van veure col·lapsats en no poder retornar els diners que devien sense que els seus pressupostos es veiessin afectats seriosament.

Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: