Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

La gestió municipal a Catalunya

La gestió municipal, ben valorada
Ampliar en una finestra emergent La gestió municipal, ben valorada
Data de publicació: 25.08.14
Els governs municipals de Catalunya són valorats pels seus ciutadans amb una nota de 5,25 sobre 10 i el 69% dels catalans, segons una enquesta elaborada per l’Associació Catalana de Municipis, fa una valoració globalment positiva de les gestions que es duen a terme al seu ajuntament.

Els ajuntaments petits són millor valorats pels seus ciutadans que les corporacions de ciutats grans i mitjanes. La majoria de ciutadans reconeixen l’esforç inversor que fan els ajuntaments i la voluntat de seguir prestant serveis amb la menor afectació possible, malgrat la falta de pressupost. Un 76% dels enquestats considera que tot i viure encara en un moment de crisi i disposar de menys recursos, els ajuntaments procuren que els serveis prestats als ciutadans es vegin afectats al menys possible. Un 71% dels enquestats considera que el seu ajuntament fa un esforç per seguir fent inversions i un 49,7% creu que la corporació municipal finança serveis i prestacions que haurien de donar altres administracions supramunicipals.

Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: