Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Les obres de reordenació del carrer Diputació superen el seu equador

Una obra per a tots
Ampliar en una finestra emergent Una obra per a tots que afavoreix als vianants
Data de publicació: 12.11.14
Aquesta mes de novembre superem l'equador de les obres del projecte de reordenació dels carrers Diputació, la baixada de la Lluna i el passatge de la Pau. Una actuació que va començar el mes de juliol, té una durada estimada de 9 mesos i un pressupost de 699.981 euros, 520.000 del quals van a càrrec de les administracions supramunicipals.

L'obra, que té en la racionalitat pressupostària un valor afegit, vol millor la qualitat de vida dels veïns de la zona i crear alhora un nou espai públic per a tots els papiolencs. Alhora connecta el nou paisatge urbà fruit de la transformació del nucli antic i els entorns de la plaça Gaudí amb la nova Biblioteca Municipal i la pista poliesportiva. D'aquesta manera es manté la unitat i el caràcter de la zona del nucli antic i es contribueix a dotar d’identitat el centre del poble.

Un projecte que vol afavorir els vianants
Es tracta d’un espai que afavoreix el vianant, però que és compatible amb el trànsit dels veïns. De fet, dins l’àmbit de la intervenció no es preveuen zones d’aparcament per minimitzar la presència de vehicles. L’espai urbà estarà dividit en dos àmbits: una zona de llambordes de gra petit, adequada per al trànsit rodat, i un àmbit de llosa gran per al vianant, que es tractarà de forma especial perquè tingui una forma més llisa i còmoda per al trànsit de vianants.

La trobada entre els dos àmbits es produeix a través d’un espai de transició, que dóna l’oportunitat de crear un nou espai públic de caràcter semblant a una plaça. En aquest espai es concentrarà el mobiliari urbà: una gran jardinera organitzarà al seu voltant la circulació i el pas de vehicles. D’altra banda, es preveu la col·locació d’un banc recolzat sobre un mur baix que generarà un lloc d’estada, qualificat per l’ombra d’un arbre.

Els materials de pavimentació i elements de mobiliari escollits resoldran els diferents usos de manera funcional, apostant per l’homogeneïtat cromàtica per tal de conferir un caràcter unitari a la intervenció i al seu entorn. El color i la textura càlida dels materials de nucli històric (granit silvestre moreno per a les lloses i llambordes del paviment, i l’acer cortén per al mobiliari urbà) contrasten amb els tons més freds dels paviments de formigó i asfalt.

Actuació sobre l’enllumenat i les possibles filtracions
Per evitar qualsevol filtració d’aigua al terreny es preveu un sistema de sanejament de tub flexible que davant de qualsevol moviment de terra (propis del nostre territori) eviti fugues i filtracions. De la mateixa manera, l’arbrat i la vegetació prevista no podran filtrar directament al terreny.

El projecte preveu la renovació de la instal·lació d’enllumenat públic en l’àmbit del carrer Diputació, la baixada de la Lluna i el passatge de la Pau. Totes les làmpades seran de màxim rendiment, LED, mantenint els criteris de qualitat, material i tipus d’instal·lació que s’estan utilitzant en altres actuacions al poble. També s’instal·larà un nou col·lector d’aigües residuals i se soterrarà la xarxa de baixa tensió al carrer Diputació.

Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: