Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Oberta la convocatòria per a l’adjudicació de les places de pàrquing de la Biblioteca

Oberta la convocatòria per a l’adjudicació de les places de pàrquing de la Biblioteca
Ampliar en una finestra emergent
Data de publicació: 11.12.17
Molt aviat entrarà en funcionament el pàrquing públic del soterrani de la biblioteca municipal del Papiol, al Passatge de Parellada, número 1. Fins al 31 de gener de 2018 es pot sol•licitar l’adjudicació d’un dels llocs d’aparcament municipal albergats per la Biblioteca Valentí Almirall, uns quaranta. L’adjudicació de les places es farà mitjançant un concurs públic.

QUANTES PLACES S’OFEREIXEN I DURANT QUANT TEMPS S’ADJUDIQUEN?

7 places per a vehicles de 2 rodes ------------------- 30 € mensuals
.......................................................................................................
22 places per a turismes petits (*) -------------------- 60 € mensuals
.......................................................................................................
11 places per a turismes grans ----------------------- 80 € mensuals
.......................................................................................................

(*) D’aquestes 22 places, n’hi ha 1 reservada per a persones amb mobilitat reduïda, que necessitin cadira de rodes.

Les places s’adjudicaran per un temps màxim de 2 anys; tot i que aquest temps es podria prorrogar, segons la normativa general, fins a una nova convocatòria general.

QUI POT SOL•LICITAR L’ADJUDICACIÓ D’UNA PLAÇA?

Qualsevol persona física major d’edat amb residència o lloc de treball al Papiol pot sol•licitar l’adjudicació d’una plaça.

COM ES FARÀ L’ADJUDICACIÓ?

L’adjudicació es farà tenint en compte l’ordre de presentació de les sol•licituds (es donarà preferència als peticionaris que acreditin algun grau de discapacitat).

ON S’HAN DE PRESENTAR LES SOL•LICITUDS?


Les sol•licituds s’han de presentar al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament del Papiol, dins de l’horari de l’OAC.

MÉS INFORMACIÓ: consulteu les bases de la convocatòria https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=133378&idens=815800000

Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: