Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Un any de butlletí digital

Us podeu subscriure al butlletí a la mateixa pàgina de l'Ajuntament
Ampliar en una finestra emergent Us podeu subscriure al butlletí a la mateixa pàgina de l'Ajuntament
Data de publicació: 05.04.13
El butlletí digital de l'Ajuntament del Papiol supera aquesta setmana els 52 números. Més d'un any informant setmanalment a tots aquells que ho desitgen de les últimes novetats de la gestió municipal, alhora que se'ls informa de l'agenda d'activitats dels equipaments municipals i de les novetats del seu tauler d'anuncis.

Aquest es un butlletí per a totes aquelles persones que vulguin seguir de prop l’actualitat de la gestió de l’Ajuntament del Papiol.

La llei obliga els ajuntaments a crear els canals adequats perquè entre les corporacions municipals i els seus ciutadans i ciutadanes el flux d’informació sigui continuat i transmeti els continguts de la seva gestió. I aquest, juntament amb la revista De Bat a Bat és un producte de comunicació que vol contribuir a fer més accessible la informació de la gestió de l'Ajuntament.

Tal com exposa l’article 69 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, “les corporacions locals facilitaran la més àmplia informació sobre la seva activitat”. La mateixa llei, en l’article 70 (bis), expressa que els municipis hauran “d’impulsar la utilització interactiva de les tecnologies de la informació i la comunicació per facilitar la participació i la comunicació amb els veïns”.

Aquells que ho desitgin es poden subscriure al butlletí de l'Ajuntament a:
http://www.elpapiol.cat/papiol/apartats/index.php?apartat=152

Canvi en el dia de lliurament
Així com en els últims temps el butlletí s'ha enviat els divendres, a partir de la propera setmana es canvia el dia de lliurament als dijous a la tarda-nit.

Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: