Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Les entitats locals, un treball que cal subvencionar

Moment de l'actuació dels castellers
Ampliar en una finestra emergent Moment de l'actuació dels castellers a la Setmana Cultural
Data de publicació: 13.11.14
El passat mes d’octubre va acabar el període de sol·licitud de subvencions locals per a les entitats del Papiol. Aquestes sol·licituds seran valorades per una comissió tècnica que en determinarà la quantia i, finalment, s’incorporaran al pressupost de l'any 2015 que treballen l’equip de govern i els diferents grups municipals i que s’ha d’aprovar al ple municipal per majoria.

Les entitats locals del Papiol són sense ànim de lucre i realitzen activitats i projectes que tenen utilitat pública i/o interès social. Des de l’Esport Base del Papiol fins als Diables, de la Societat Coral La Perdiu a l’AMPA de l’Escola Pau Vila, de la Unió de Comerciants a l’Associació de Pagesos, totes elles són importants i fan una funció específica, moltes vegades per a col·lectius determinats, però que també aporta una irradiació que beneficia a tot el poble.

Les sol·licituds de subvenció presenten la memòria del projecte per al qual es demana la subvenció i que conté la descripció de les activitats que es duran a terme, així com els objectius i resultats que es pretenen aconseguir: la previsió d’ingressos i la de despeses i la informació sobre els representants legals de
cada entitat, entre d’altres. Tot segueix el mateix protocol per a totes les entitats i la suma final respon a les quantitats que demana l’entitat i les possibilitats de l’Ajuntament de subvencionar-les. A tall d’exemple, l’entitat Esport Base del Papiol és la que enguany ha rebut més subvenció, atès que els costos de les activitats esportives i de l’elevat nombre de participants, així com les despeses de monitoratge que complementen
el voluntariat, ho fan necessari. La diferència és molt gran amb la resta d’entitats del poble, com per exemple
el Grup Excursionista el Papiol o el Bici Muntanya, que no tenen els costos afegits de les competicions. Els pressupostos també preveuen excepcions, com el cas dels Diables del Papiol, que per col·laborar en les seva festa de 25è aniversari s’ha augmentat la subvenció d’aquest any.

El tinent d’alcalde Òscar Alujas, al capdavant de dues de les regidories que tenen més entitats dins el seu camp
d’acció, esports i cultura, afirma que “cada entitat és diferent, fa funcions diferents i ens demana una quantitat
diferent de diners. Per tant, és normal que les quanties de les subvencions a entitats siguin diverses. No es pot valorar de la mateixa manera l’Esport Base i els Diables, ni comparar els Diables en un any normal o en un any en el qual fan la seva festa dels 25 anys”. “La clau de les entitats –prossegueix Alujas- és que ens mostrin les seves necessitats i aleshores l’Ajuntament, pot ajudar-les a complir els seus objectius, que finalment podem compartir com a objectius de tots els papiolencs”.

“Finalment –recorda el tinent d’alcalde- les subvencions a les entitats passen el filtre del pressupost municipal. I
el pressupost és la via més democràtica que tenim fins a dia d’avui per disposar dels recursos de l’Ajuntament i posar-los a treballar en benefici dels ciutadans'.

Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: