Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

El perquè de les novetats del nou contracte de recollida de residus, neteja viària i deixalleria

El perquè de les novetats i les millores dels serveis de recollida de residus urbans
Ampliar en una finestra emergent És important separar bé la brossa abans de llençar-la al contenidor corresponent
Data de publicació: 14.02.17
El Papiol està estancat entre el 42 i el 54% quant al nivell de recollida de selectiva des del 2000 i l’Agència de Residus diu que el 2020 hem d’arribar al 60%. El Papiol, per tant, ha de fer un pas endavant en aquest sentit. Darrere de totes les millores i novetats que planteja l’Ajuntament per al nou contracte dels serveis de recollida de residus urbans, deixalleria i neteja viària hi ha una exigència de tipus legal, a banda d’una sensibilitat mediambiental.

La gestió de residus a mig termini està marcada pels objectius establerts per les directives europees, que obliguen els estats membres a reciclar com a mínim el 50% dels residus municipals l’any 2020.

Per la seva banda, el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos a Catalunya (PRECAT20) de l’Agència de Residus de la Generalitat va una mica més lluny i estableix que el 2020 els municipis de Catalunya hem d’arribar, com a mínim, a un 60% de recollida selectiva.

Des de l’any 2000 El Papiol no baixa del 42%, però tampoc no supera el 54%. Ens queden, per tant, 2 anys, per arribar al 60%. “Aquest és el primer pas endavant que ha de fer El Papiol —diu Albert Querol, regidor de Medi Ambient—. Després, entre tots, haurem de continuar treballant per superar aquest 60%. L’Ajuntament —afegeix el regidor— ha de facilitar la participació de tothom per aconseguir incrementar la recollida selectiva”.

EL NOU PLEC DE CLÀUSULES S’HA REDACTAT PERQUÈ EL NOU CONTRACTE AFAVOREIXI LA CONSECUCIÓ DEL L’OBJECTIU FIXAT PEL PRECAT20: L’empresa que guanyi el concurs per a la prestació dels serveis municipals de recollida de residus urbans, deixalleria i neteja viària haurà d’ampliar a dos cops al mes la recollida de trastos i voluminosos, per exemple. El nou plec també instaura un servei de recollida d’esporga a domicili; un servei a domicili de recollida selectiva dels residus orgànics dels establiments comercials; un servei de vaixella reutilitzable; o l’ampliació de l’horari de la deixalleria municipal.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉS IMPORTANT SEPARAR BÉ LA BROSSA I LLENÇAR-LA AL CONTENIDOR CORRESPONENT PER PODER ATENDRE LES EXIGÈNCIES DEL PRECAT20

El principal problema o deficiència en relació a la recollida selectiva, acostuma a ser la poca quantitat i la mala qualitat de la matèria orgànica que es recull als contenidors marrons, cosa que passa quan també s’hi llencen altres fraccions, com envasos, paper i cartró, roba o rebuig. El que es recull d’aquests contenidors, aleshores, s’ha de portar a l’abocador en lloc de la planta de compostatge. D’altra banda, les restes de matèria orgànica recollida als altres contenidors també dificulta el reciclatge dels residus. És per aquest motiu que és important separar els residus per fraccions i llençar-los al contenidor corresponent.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informació relacionada:

L’AJUNTAMENT AUGMENTARÀ EL SERVEI DE RETIRADA DE VOLUMINOSOS I INSTAURARÀ UNA RECOLLIDA D’ESPORGA (13.2.17)
http://www.elpapiol.cat/papiol/noticies/detall.php?apartat=¬icia=894

LA DEIXALLERIA OFERIRÀ UN SERVEI DE VAIXELLA REUTILITZABLE (13.2.17)
http://www.elpapiol.cat/papiol/noticies/detall.php?apartat=¬icia=895

NOUS CONTENIDORS I NOUS EQUIPS DE NETEJA VIÀRIA I DE RECOLLIDA DE RESIDUS (14.2.17)
http://www.elpapiol.cat/papiol/noticies/detall.php?apartat=¬icia=896

Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: