Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Per què no tenim contenidor groc al Papiol?

Per què no tenim contenidor groc al Papiol?
Ampliar en una finestra emergent No tenim contenidor específic per a envasos perque fa temps que s'aposta pel model Residu mínim
Data de publicació: 16.02.17
Hi ha municipis que tenen contenidors grocs, per llençar-hi exclusivament envasos. No és el cas del Papiol, que fa molts anys que té un model de recollida anomenat Residu mínim. Per a l’Ajuntament del Papiol, aquest model és més còmode per al ciutadà, que només ha de separar a casa vidre, paper i brossa orgànica. D’altra banda, encara que pugui semblar una contradicció, els municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona que més envasos recuperen són, precisament, els que no tenen el contenidor groc. Els responsables de Medi Ambient del consistori papiolenc estan convençuts que amb el model Residu Mínim i separant bé l’orgànica de la resta es poden arribar obtenir resultats excel•lents.


PER QUÈ DIEM QUE EL MODEL RESIDU MÍNIM ÉS MÉS CÒMODE PER ALS VEÏNS?

Separació a casa amb Residu mínim
4 fraccions: (1) brossa orgànica, (2) vidre, (3) paper i (4) brossa inorgànica.

Separació a casa amb Contenidor groc
5 fraccions: (1) brossa orgànica, (2) vidre, (3) paper i (4) envasos i (5) rebuig.

->->->->->CONCLUSIÓ: Residu mínim és més còmode per als ciutadans, que tenen un contenidor menys i només han de fer 2 separacions bàsiques: orgànica i inorgànica (a banda de paper, vidre i especials).PER QUÈ DIEM QUE AMB EL MODEL RESIDU MÍNIM ES RECUPEREN MÉS ENVASOS QUE AMB EL CONTENIDOR GROC?

Destinació de les fraccions amb Residu mínim
No hi ha cap fracció que vagi directament a un abocador o a una incineradora (tractament final), sinó que totes passen primer per un triatge previ. I a la planta de triatge de la fracció inorgànica es recuperen un percentatge elevat dels envasos de plàstic, metall o brics.

Destinació de les fraccions amb Contenidor groc
Hi ha una fracció majoritària de la brossa, el rebuig, que va directament un abocador o a una incineradora (tractament final), amb la qual cosa no hi ha opció de recuperar tots aquells envasos llençats al contenidor del rebuig.

->->->->->CONCLUSIÓ: Hi ha una part dels envasos que es llencen que no tenen opció a ser recuperats (els que han anat a parar erròniament al contenidor del rebuig)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOMÉS QUE SEPARÉSSIM BÉ L’ORGÀNICA EL MODEL RESIDU MÍNIM SERIA MOLT EFICIENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PER QUÈ?->->->->->Perquè és la fracció més difícil de reciclar si està mal separada en origen. Però si està ben separada, és la més fàcil de reciclar, perquè se'n pot fer compost.


PER TANT:

És important separar els residus per fraccions i llençar-los al contenidor corresponent. Però sobretot pel que fa a la brossa orgànica.

El principal problema o deficiència en relació a la recollida selectiva, acostuma a ser la poca quantitat i la mala qualitat de la matèria orgànica que es recull als contenidors marrons, cosa que passa quan també s’hi llencen altres fraccions, com envasos, paper i cartró, roba o rebuig.

Si la matèria orgànica que es recull d’aquests contenidors està molt contaminada, aleshores, s’ha de portar a l’abocador en lloc de la planta de compostatge.

D’altra banda, les restes de matèria orgànica recollida als altres contenidors també dificulta el reciclatge de la resta de fraccions.


Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: