Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Si utilitzes la deixalleria tens descompte

La Deixalleria Municipal del Papiol, un equipament que treballa pel medi ambient
Ampliar en una finestra emergent La Deixalleria Municipal del Papiol, un equipament que treballa pel medi ambient
Data de publicació: 09.10.13
Els papiolencs i papiolenques que utilitzen la deixalleria municipal tenen dos tipus de descomptes als que es poden acollir, fins el 31 d’octubre d’enguany. Per a sol·licitar els descomptes només s’han de dirigir a la Deixalleria, demanar un certificat i presentar la petició a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament.

Bonificació en la taxa municiapl d’escombraries
A.- Podran gaudir d’una bonificació del 10% al 20% sobre la taxa d’escombraries, els veïns/es que acreditin, en un període de 12 mesos, un mínim de visites a la deixalleria municipal del Papiol, amb l’equivalent corresponent de materials recuperables, d’acord amb el quadre següent. Essent obligació dels mateixos, el portar algun residu especial (piles, fluorescents, bateries...)
Visites / kg aportats / Bonificació

10 / 100 / 10%
11 / 110 / 11%
12 / 120 / 12%
13 / 130 / 13%
14 / 140 / 14%
15 / 150 / 15%
16 / 160 / 16%
17 / 170 / 17%
18 / 180 / 18%
19 / 190 / 19%
20 / 200 / 20%

B.- Els establiments comercials podran gaudir d’una bonificació del 10% sobre la taxa d’escombraries quan acreditin una aportació mínima de 450 kg a la deixalleria municipal de materials recuperables, i amb un mínim de 20 vegades.

Bonificació en el rebut de l’aigua.
El sol fet d’anar a la deixalleria a dipositar residus comporta per a l’usuari aconseguir un descompte en la TMTR (Taxa Metropolitana de Tractament de Residus). Per obtenir el descompte, cal disposar de la targeta acreditativa i portar els residus a la deixalleria municipal. L'impost, inclòs al rebut de l'aigua, cobreix la despesa del tractament de la brossa dels domicilis particulars.

A través de la targeta es comptabilitzaran les entrades de residus i es calcularan les bonificacions a què té dret l’usuari. Amb dos usos de la deixalleria s’obté un descompte de l'1%; amb tres usos, un descompte del 2%; amb quatre usos, un descompte del 3%; i així successivament. Quan s'hagi anat la deixalleria fins a quinze vegades o més, el descompte serà del 14%, el màxim al qual es pot arribar.

Si encara no teniu la targeta, només cal presentar a la deixalleria un rebut de l'aigua - on s'inclou la taxa de residus- per registrar les dades. L'encarregada de comprovar les dades és l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus. La bonificació és per any natural.

Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: