Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Campanya de reforį de la recollida selectiva de la brossa orgānica

Campanya reforį de l'orgānica
Ampliar en una finestra emergent Campanya reforį de l'orgānica
Data de publicació: 14.02.14
L'Ajuntament ha comenįat aquesta setmana una campanya de reforį de la recollida selectiva de la brossa orgānica. Un campanya que vol recordar als papiolencs la mecānica de la separaciķ de la brossa orgānica, transmetre la informaciķ sobre el sistema de recollida al Papiol als nous veīns i veīnes que s’han establert al municipi en els darrers anys, repartir cubellets airejats i bosses compostables a totes les llars del poble, formar a l’OAC de l’Ajuntament per a poder resoldre els dubtes que plantegin els usuaris, a més de fer una visita de reforį als grans generadors del municipi i proporcionar-los cubells i bosses adequades a les seves necessitats.

Els objectius principals d’aquesta campanya sķn recordar a tota la ciutadania de la importāncia de participar activament en la separaciķ en origen de la brossa orgānica, així com també recordar la problemātica ambiental que ocasionen els residus i la importāncia de gestionar-los correctament per tal de recuperar-ne la māxima quantitat.

Aquests objectius es poden concretar en diferents punts bāsics:

_Augmentar la qualitat i la quantitat de la brossa orgānica recollida separadament.

_Reforįar la informaciķ sobre la importāncia de la correcta separaciķ de la borsa orgānica i de les avantatges que aquest gest comporta.

_Recordar aquest model als antics veīns i veīnes.

_Millorar els nivells de recuperaciķ dels residus municipals.

_Reforįar i facilitar la recollida de FORM als grans generadors del municipi.

_Distribuir el cubellet airejat i bosses compostables a totes les llars del municipi per aconseguir augmentar la qualitat i la quantitat de la brossa orgānica i alhora reduir els residus.

_Aconseguir canalitzar correctament els residus orgānics generats a les festes del municipi a través de la col•laboraciķ de les entitats.

_Percebre l’opiniķ dels veīns sobre com millorar el servei de recollida i alhora aconseguir saber el seu grau de participaciķ en les recollides selectives.

_Retornar la informaciķ sobre els resultats de recuperaciķ aconseguits: transmetre la informaciķ per tal que la ciutadania en sigui coneixedora i mantenir-la informada.

La recollida selectiva de brossa orgānica
El Papiol va iniciar la recollida selectiva de la brossa orgānica a tot el municipi a mitjans de l’any 2000 amb contenidors en vorera. Aquesta millora en la gestiķ dels residus municipals, que va representar la consolidaciķ del model de recollida Residu Mínim, va ser possible grācies a la campanya d’informaciķ i d’educaciķ ambiental que va permetre arribar a tots els sectors de la poblaciķ.

Des d’aleshores enįā, la separaciķ domiciliāria i la recollida selectiva de la brossa orgānica es van anar consolidant, alhora que la resta de recollides selectives i l’ús de la deixalleria han esdevingut un aspecte quotidiā entre gran part de la ciutadania.

La importāncia de participar correctament en la recollida selectiva de la fracciķ orgānica fa imprescindible que, cada cert temps, tots els sectors implicats rebin la informaciķ sobre la necessitat de millorar la participaciķ. A més, cal tenir en compte que darrerament ha disminuīt la quantitat recollida de la fracciķ orgānica i és per aixō que l’Ajuntament del Papiol considerat necessari dur a terme una campanya de reforį de la recollida selectiva de la brossa orgānica.

Visita porta a porta informativa a totes les llars del municipi
Al llarg de tres setmanes es visitarā les diferents llars del nostre municipi per a garantir que el māxim de llars reben la informaciķ directa i el material adequat: bosses compostables i cubells airejats. A les llars que no est troba els veīns se’ls deixa un fulletķ amb l’horari i lloc del punt informatiu on poder recollir el material.

_Divendres 28 de febrer a la Plaįa Gaudí (16h a 20h)
_Dissabte 8 de marį a la Plaįa Gaudí (10h a 14h)

Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 ˇ 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 ˇ Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: