Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

El Papiol, un poble en moviment

Vista del poble del Papiol
Ampliar en una finestra emergent Vista del poble del Papiol
Data de publicació: 02.04.13
Els moviments de terra a l'avinguda de la Generalitat a l'alçada del Parc del Centre i el seu posterior arranjament han tornat a posar sobre la taula els problemes de l'urbanisme del nostre poble a causa dels moviments de terra especials que hi ha al nostre terme municipal. Els técnics han resumit una llista dels elements que motiven que el nostre sigui un poble en moviment.

Els moviments de terra al nostre poble són un dels factors característics del municipi. Aquests es produeixen per diferents causes, totes elles difícils de predir.

FACTORS GEOLÒGICS: El poble està assentat fonamentalment al damunt d’una formació superficial argilosa. La geometria d’aquesta formació superficial és molt difícil de determinar, ja que manquen talls i dades de sondeig arreu del poble. Malgrat això, els tècnics estimen que el gruix és força irregular i se situa entre zones d’un i de vuit metres.

FACTORS GEOTÈCNICS: El contacte amb el substrat argilós actua de base impermeable de l’aigua d’infiltració i aquesta fa lliscar els assentaments que es produeixen a sobre. Per diferents motius: el pendent del nivell (que guarda relació amb el pendent topogràfic, i el contingut (segons les pluges) de l’aigua que arriba a sobre el mateix substrat.

FACTORS HIDROGEOLÒGICS: Quan augmenta sobtadament l’aigua d’infiltració, a causa de les pluges, en alguns punts es presenta una sobreacumulació d’aigua. La càrrega hídrica crea pressions que poden crear desperfectes al seu voltant.

FACTORS TOPOGRÀFICS: El pendent topogràfic és decisiu perquè tot el reguitzell de factors actuïn i es produeixin els moviments. El Papiol presenta inclinacions superiors al 22%, un factor molt elevat per a qualsevol població.

FACTORS ANTRÒPICS: La intervenció de l’home ha estat decisiva en la modificació de la dinàmica natural del poble. El creixement urbanístic ha comportat un augment de les càrregues, la creació de pantalles artificials per les aigües infiltrades que han anat modificant i canviant els equilibris del territori.

Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: