Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Millores a la via pública del Papiol

Imatges dels primers passos de les obres al carrer Tarragona
Ampliar en una finestra emergent Imatge d'un cartell d'obres davant del carrer Tarragona
Data de publicació: 25.08.14
Del centre del poble al PuigMadrona, l’Ajuntament treballa per millorar la vida dels papiolencs, tant en obres de grans dimensions com en petits arranjaments o canvis a diferents punts de la vila. En els últims mesos han començat o estan a punt de començar diferents actuacions a la via pública del poble.

1_ Carrer Diputació, baixada de la Lluna i passatge de la Pau
Aquest estiu ja han començat les obres del projecte de reordenació dels carrers Diputació, la baixada de la Lluna i el passatge de la Pau. Una actuació total que té en la racionalitat pressupostària un valor afegit, i que millorarà la qualitat de vida dels veïns de la zona i crearà nou espai públic per a tots els papiolencs. Una obra amb una durada estimada de 9 mesos i un pressupost de 699.981 euros, 520.000 del quals van a càrrec de les administracions supramunicipals.

La proposta també té com a objectiu mantenir la unitat i el caràcter de la zona del nucli antic i contribuir a dotar d’identitat el centre urbà. 
El projecte preveu la renovació de la instal•lació d’enllumenat públic i també s’instal•larà un nou col•lector d’aigües residuals i se soterrarà la xarxa de baixa tensió al carrer Diputació.


2_Reparació al Polígon Industrial
Al Polígon Industrial del Papiol s’han reparat diversos punts del paviment, molt malmès, del carrer de la Plana. S’ha sanejat també el subsòl, a causa de la gran deformació de la zona. L’actuació ha tingut un cost de 17.500,00 €.


3_Reurbanització del carrer Migdia i passatge de Martí Albanell
L'arranjament en aquesta zona d’ús principalment veïnal, ja que es tracta d’un carrer sense sortida, segueix amb les polítiques de pacificació del trànsit existents en altres carrers del centre històric. La zona central del carrer es pavimentarà amb llamborda de granit Silvestre Moreno a tall de serra i abuixardada, per seguir amb el criteri del centre històric. Pel que fa el tram del passatge de Martí Albanell es replantejarà la seva secció d’escala i rampa per quatre tramades d’escales amb replans entre elles.
Els col•lectors de clavegueram de la zona existents seran substituïts per col•lectors de materials concordants amb els criteris implantats per l’Ajuntament del Papiol, es refaran amb tubs d’un material flexible i corrugat per evitar trencaments amb els possibles moviments del terreny. S’aplicaran els mateixos criteris per a les escomeses domiciliàries per aconseguir el resultat d’una xarxa separativa d’aigües residuals i pluvials.


4_Reposició de la xarxa de clavegueram del carrer d’Abat Escarré i primer tram del carrer Major
Al carrer d’Abat Escarré entre la plaça de l'Església i el carrer Barcelona i al carrer Major des de la plaça de Cal Xicu a la plaça Gaudí, s’ha substituït de forma integral la claveguera i les seves connexions domiciliàries. Es canvia el clavegueró de formigó existent, molt deteriorat i amb diverses fuites, per clavegueram de polietilè de doble capa per garantir l'estanquitat de la xarxa. El pressupost de l’obra ha estat de 46.000 euros.


5_Nou asfaltat de l’avinguda de la Generalitat a l’alçada del Parc del Centre
Després d’uns mesos en els quals s’ha comprovat la bona marxa de les obres de l’avinguda de la Generalitat a l’alçada del Parc del Centre, amb el bon resultat dels ancoratges per estabilitzar la zona, s’ha tornat a asfaltar el tram de l’avinguda de la Generalitat.


6_Mur del camí del Pi del Balç
Les obres al camí del Pi del Balç consisteixen en l'eixamplament del camí, que fins ara era molt estret, per fer possible el pas de petits camions i ambulàncies i camió de bombers que fins ara tenien barrat el pas. L’obra ha trobat l’eixamplament del carrer mitjançant el moviment de terres del talús de la muntanya en aquest punt i la construcció d'un mur de contenció. Alhora, s'ha aprofitat per pavimentar amb formigó un tram del camí. El pressupost de l’obra ha estat de 30.000 euros.


7_Clavegueram del Puigmadrona
Les obres de construcció del clavegueram al barri del Puigmadrona del Papiol tenen un pressupost de 80.000 euros (50.000 dels quals són aportacions dels veïns i 30.000, de l’Ajuntament). Es tracta de dotar al barri d'una instal•lació de xarxa de clavegueram i evitar abocaments a la llera pública.


8_Noves àrees d’aparcaments ràpids
L'Ajuntament ha implantat una nova zona d'aparcaments ràpids al centre del poble als espais de més alta densitat comercial. Aquest nou espai de pàrquing temporal completa les actuals zones blaves d'estacionament gratuït del poble inaugurades ara fa cinc anys (juny 2009). D'aquesta manera, el Papiol organitza les seves places d'aparcament segons el temps i, per tant, als diferents usos que es vol fer amb aquest temps. Les noves places de 15 minuts s'han implantat amb la voluntat que tinguem encara més facilitat per trobar aparcament a l’hora d’acostar-nos als comerços i als diferents serveis del poble, cosa que també ajudarà a dinamitzar el teixit comercial del Papiol.


9_Millora de les àrees de jocs infantils del Papiol
L’Ajuntament del Papiol ha acabat la millora de les principals àrees de jocs infantils del poble, al Bosc d’en Blanc, al carrer Brasil i a la confluència entre els carrers Anselm Clavé i Cardenal Casañas. Aquesta millora és fruit de la voluntat de mantenir els equipaments del poble en un estat òptim, i en especial aquells dedicats als infants.

Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: