Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Serveis Municipals en Perill (VI). Treballadors Municipals

Serveis Municipals en perill
Ampliar en una finestra emergent Serveis Municipals en perill
Data de publicació: 27.06.14
Davant l’atac a l’autonomia local que imposa el Gobierno Central de l'Estat espanyol amb la reforma municipalista expressada a la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, el món local diu prou. Entitats municipalistes, sindicats i els mateixos ajuntaments, volem fer saber als ciutadans els efectes de l’aplicació de la Llei als nostres pobles i ciutats.

Entre molts d'altres es posen en perill serveis imprescindibles relacionats amb l'equip de treballadors municipals:


Les mesures de centralització de competències i serveis poden comportar canvis de destinació del personal al servei als diferents ajuntaments i, fins i tot, reducció de personal en detriment d’una atenció més pròxima al ciutadà i al territori.

Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: