Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Els naixements al Papiol els últims 10 anys

Al Papiol neix una mitja de 46 nens a l'any
Ampliar en una finestra emergent Al Papiol neix una mitja de 46 nens a l'any
Data de publicació: 20.11.14
En els últims 10 anys han nascut 466 nous papiolencs al nostre poble. Una mitja de 46 nadons a l’any. Aquestes dades, recollides per un informe sobre naixaments a la comarca el·laborat per l’Observatori del Baix Llobregat, expliquen també que els noms de nena més comuns al Baix Llobregat dels nens que van néixer l’any passat són Lucia, Martina i Noa i els de nen Marc, Hugo i Eric.

Les dades de naixements a la comarca disminueixen per cinquè any consecutiu. L’any 2013 va haver-hi al Baix Llobregat 7.769 naixements, 821 menys que l’any anterior. Si es comparen les taxes brutes de natalitat, és a dir, els naixements posats en relació amb el total de població, es veu com aquest indicador també disminueix en relació amb l’any anterior i es situa en 9,6 naixements per cada 1.000 habitants.

El nombre mitjà de fills per dona al Baix Llobregat, ha passat de 1,42 fills per dona l’any 2012 a 1,30 fills per dona al 2013 (dada provisional). Aquest indicador però, mostra diferències en funció de la nacionalitat de les mares, i és més elevat entre les dones estrangeres (1,60 fills per dona) que entre les espanyoles (1,23 fills).

Pel que fa a l’edat en la qual es té descendència, es segueix confirmant el progressiu endarreriment de l’edat a la maternitat. Com mostra el gràfic de naixements per edat de la mare, en els darrers 30 anys la línia que correspon a la distribució dels naixements en funció de l’edat de les mares s’ha desplaçat cap a la dreta en relació amb els anys anteriors, el que indica que els fills es tenen en edats més tardanes. L’any 2013 l’edat mitjana a la maternitat s’ha situat en 31,8 anys, i la moda (l’edat en què s’han produït més naixements) ha estat els 36 anys.

A tot això s’ha d’afegir l’estudi de la taxa de fecunditat, que és l’indicador que mesura la intensitat del fenomen de la natalitat i s’expressa en nombre de naixements per cada 1.000 dones en edat de tenir fills. El grup de 30 a 34 anys és el que presenta la taxa de fecunditat més elevada l’any 2013. El següent grup d’edat amb una major taxa de fecunditat és el de dones de 35 a 39 anys, que ja supera la fecunditat del grup de 25 a 29 anys, un altre indicador que confirma l’endarreriment de l’edat en què es té descendència.

Naixements dels últims 10 anys al Papiol

2004_41
2005_46
2006_45
2007_39
2008_55
2009_56
2010_45
2011_45
2012_40
2013_54

Acte de Benvinguda als Infants
El proper dissabte 29 de novembre, a les 12.30 hores, a l’Auditori Bach de l’Escola Municipal de Música M. Pongiluppi, se celebrarà un nou Acte de Benvinguda als Infants.

Els actes de benvinguda estan adreçats a nens i nenes, amb edats compreses entre 0-2 anys, empadronats al nostre municipi. Són actes de caire social, on el municipi fa públic un reconeixement d’acolliment del nen o nena que ha nascut o viu al Papiol i es compromet, conjuntament amb la seva família, a vetllar per la seva educació i a defensar i garantir els seus drets.

Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: