Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

Reurbanització del carrer Migdia i del passatge de Martí Albanell

Dia i nit, treballant per millorar El Papiol
Ampliar en una finestra emergent Dia i nit, treballant per millorar El Papiol
Data de publicació: 02.12.14
Les obres de reurbanització del carrer Migdia i del passatge Martí Albanell del Papiol, una zona d’ús principalment veïnal, ja que es tracta d’un carrer sense sortida, ja han començat. Aquesta zona es transformarà seguint les mateixes polítiques de pacificació del trànsit existents en altres carrers del centre històric.

La zona central del carrer Migdia es pavimentarà amb llamborda de granit Silvestre Moreno per seguir amb el criteri del centre històric, amb l'acabat superficial a tall de serra i abuixardat com en el carrer Diputació, Baixada de la Lluna i passatge de la Pau. Pel que fa el tram del passatge de Martí Albanell es replantejarà la seva secció d’escala i rampa per quatre tramades d’escales amb replans entre elles.

Els col·lectors de clavegueram de la zona existents seran substituïts per col·lectors de materials concordants amb els criteris implantats per l’Ajuntament del Papiol. Es refaran amb tubs corrugats de polietilè de doble capa, que per la seva flexibilitat evitaran els trencaments produïts pels possibles moviments del terreny típics del nostre poble. S’aplicaran els mateixos criteris per a les escomeses domiciliàries per tal de conseguir una xarxa de sanejament estanca i minimitzar la infiltració d'aigua al subsòl.

El cost de l’actuació és de 95.836,21 euros (IVA exclòs) i el termini d’execució és de 4 mesos.


Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: