Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

La Diputació realitza el cens d'activitats i instal•lacions del Papiol

La Diputació realitza el cens d'activitats i instal•lacions del Papiol
Ampliar en una finestra emergent El diputat d’Urbanisme i Habitatge, Josep Ramon Mut, i l’alcalde del Papiol, Joan Borràs, ahir
Data de publicació: 25.01.17
La Diputació de Barcelona ha realitzat el cens d'activitats i instal•lacions públiques i privades del Papiol, un document que permet a l’ajuntament identificar les activitats implantades, la seva situació administrativa i la incidència ambiental i en altres àmbits regulats per la legislació sectorial, que es desenvolupen en el seu terme municipal. El treball va ser lliurat pel diputat d’Urbanisme i Habitatge, Josep Ramon Mut, a l’alcalde del Papiol, Joan Borràs.

El cens proporciona a l'ajuntament la informació necessària per prendre decisions i iniciatives en la gestió de les activitats des de les diferents àrees de l'ajuntament amb responsabilitat sobre la matèria. Aquesta informació georeferenciada, accessible i fàcilment explotable afavoreix el treball transversal dins l'ajuntament.

Per fer el cens d'activitats es revisen tots els expedients d'activitats i s'introdueixen les dades a l'aplicació informàtica Gestor d'Informació d'Activitats (GIA). Posteriorment, es valida la informació fent un treball de camp que permet detectar discrepàncies entre els expedients i la realitat a l'identificar activitats tancades sense haver informat l'ajuntament o d'altres que han obert també sense presentar la comunicació a l'ajuntament.

Les conclusions són que en aquest municipi l’activitat industrial, amb un 34,3%, és el sector amb més pes en el teixit socioeconòmic del municipi. En segon terme hi figuren el sector serveis amb el 24,6 %, i el sector comercial amb el 14,1 %. D’altra banda, també es destaca que en el municipi del Papiol hi són presents activitats pertanyents a tots els sectors econòmics.

La incidència ambiental global de les activitats del municipi és baixa, ja que només el 18,50% de les activitats estan incloses en l’annex I, activitats sotmeses al règim d'avaluació d'impacte ambiental i d'autorització ambiental amb un 2,4 % empreses, i un 16,10 empreses amb activitats sotmeses al règim de llicència ambiental, d’acord amb la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA). Amb això, es destaca que només hi ha vuit activitats amb incidència ambiental alta, incloses en l’annex I de la citada Llei.

Més d’una tercera part de les activitats del municipi disposa de llicència o ha estat comunicada a l’Ajuntament amb 120 activitats que representen el 35,2 %, mentre que aproximadament una altra tercera part no disposa de llicència o no ha estat comunicada, amb 118 activitats i el 34,6 %. Finalment, un 5 % de les activitats són de titularitat municipal.

(Nota de premsa i fotografia de la Diputació de Barcelona: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/-/la-diputacio-realitza-el-cens-d-activitats-i-instal-lacions-publiques-del-papiol)

Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: