Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

APROVAT EL CARTIPÀS MUNICIPAL PER A LA SEGONA PART DEL MANDAT

APROVAT EL CARTIPÀS MUNICIPAL PER A LA SEGONA PART DEL MANDAT
Ampliar en una finestra emergent Plenari de l'Ajuntament del Papiol (15.06.17)
Data de publicació: 16.06.17
Un cop Joan Borràs el passat 12 de juny va traspassar l’alcaldia del Papiol al seu company d’equip de govern Jordi Bou per als dos anys que queden de l’actual mandat municipal, ahir dijous 15 de juny, el ple de l’Ajuntament va aprovar el nou cartipàs, que recull les modificacions que s’han hagut de fer en l’estructura organitzativa política del govern local arran del relleu d’alcalde: Jordi Bou passa a ser el responsable de l’Àrea d’Alcaldia i Obres i Joan Borràs passa a ser el responsable de l’Àrea d’Urbanisme i Cultura.

------------------------------
CARTIPÀS
------------------------------
Durant els dos primers anys de mandat Borràs va ser el responsable de l’Àrea d’Alcaldia i Urbanisme; i Bou, de l’Àrea d’Obres, Serveis i Cultura. Així, l’única responsabilitat que passa de mans, a banda de l’alcaldia, és la regidoria de Cultura. Joan Borràs és ara regidor de Cultura i, en relació a les tinences d’alcaldia, primer tinent d’alcalde, com ho havia estat Bou fins ara.

Montse Garcés, fins ara tercera tinenta d’alcalde passa a ser segona tinenta d’alcalde; i Albert Querol, fins ara segon tinent d’alcalde, passa a ser tercer tinent d’alcalde.


------------------------------
DEDICACIONS
------------------------------
Jordi Bou continuarà compaginant la seva professió amb la feina a l’Ajuntament com alcalde. Per la seva banda, Joan Borràs continuarà tenint dedicació exclusiva a l’Ajuntament i continuarà sent també l’únic representant que hi té aquesta dedicació exclusiva. Assumirà les funcions de coordinador de les diferents àrees de competències polítiques per donar suport a Bou i a la resta de regidors de l’equip.------------------------------
RETRIBUCIONS
------------------------------


TOTAL DE LA DESPESA BRUTA ANUAL DELS CÀRRECS ELECTES (període 2015-2017)
CÀRREC.....................RETRIBUCIÓ............................................. IMPORT anual brut
Alcalde (J. Borràs).......en concepte de dedicació exclusiva...............36.280 €
1er tinent (J. Bou).......en concepte de dietes.................................12.500 €
Resta tinents..............en concepte de dietes.................................12.500 €
Regidors delegats.......en concepte de dietes...................................7.100 €
Regidors oposició........en concepte de dietes...................................2.000 €
Cost empresa SS..........................................................................9.378 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (11 electes)..................................................................112.458 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DE LA DESPESA BRUTA ANUAL DELS CÀRRECS ELECTES (període 2017-2019)
CÀRREC.....................RETRIBUCIÓ............................................. IMPORT anual brut
Alcalde (J. Bou)..........en concepte de dietes..................................21.650 €
1er tinent (J. Borràs)...en concepte de dedicació exclusiva...............33.780 €
Resta tinents.............en concepte de dietes..................................12.500 €
Regidors delegats......en concepte de dietes....................................9.350 €
Regidors oposició.......en concepte de dietes....................................2.000 €
Cost empresa SS..........................................................................8.732 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (11 electes)..................................................................125.212 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EVOLUCIÓ DE LA DESPESA ANUAL BRUTA DELS CÀRRECS ELECTES (darrers mandats)
(En tots els totals anuals està inclòs el cost d’empresa o de Seguretat Social)

TOTAL (11 electes)

2011-2012.................................................122.665 €

2012-2015.................................................112.140 €

2015-2017.................................................112.458 €

2017-2019..............................................125.212 €


Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: