Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   

El Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte arriba al Papiol

El Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte arriba al Papiol
Ampliar en una finestra emergent
Data de publicació: 13.07.17
L’Ajuntament del Papiol s’adhereix a la prevenció del càncer colorectal i anima a tots els ciutadans entre 50 i 69 anys a participar. El Programa va adreçat a tots els homes i dones de 50 a 69 anys d’edat i ofereix la possibilitat de realitzar, cada dos anys i de manera gratuïta, una prova molt senzilla per detectar un càncer o una lesió precancerosa. El Programa es fa en col•laboració amb les farmàcies, els hospitals i les àrees bàsiques de salut de la zona.

El càncer de còlon i recte és una malaltia freqüent a partir dels 50 anys. És el càncer més freqüent tenint en compte els casos en ambdós sexes, i s’estima que es diagnostiquen 6.000 casos nous a Catalunya cada any.

El programa al Papiol


El Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte es va posar en marxa l’any 2000 a L’Hospitalet de Llobregat i s’està implementant a la resta de Catalunya.
Està adreçat a una població diana d'homes i dones de 50 a 69 anys, període d'edat de més risc i en què la detecció precoç s'ha demostrat beneficiosa. En el cas del Papiol, la població diana, és a dir els homes i dones de 50 a 69 anys, és de 980 persones.

Les persones en aquesta franja d’edat rebran una carta on se'ls explica el funcionament del programa i els passos que han de seguir per poder participar. Les cartes s’envien de manera seqüencial a tota la població.

Interessa la màxima participació per tal de poder detectar el major nombre de càncers possibles en estadis inicials i de lesions precanceroses (adenomes avançats).

...................................................................................

COM FUNCIONA EL PROGRAMA?
El Programa ofereix la possibilitat de realitzar, cada dos anys i de manera gratuïta, un test immunològic per detectar sang oculta en femta no apreciable a simple vista.

Els ciutadans que poden acollir-se al programa rebran una carta informativa. Per participar-hi han d’anar amb la carta a una de les farmàcies adherides a la campanya on facilitaran tot el necessari per fer la prova. Un cop realitzat el test, s’ha de portar a la farmàcia tan aviat com sigui possible. Al Papiol, la farmàcia adherida a la campanya és la Farmàcia Vilà.

El resultat es comunicarà per carta passats uns dies. En el cas que la prova surti positiva (és a dir, que es detecti sang en la mostra de femta), s’oferirà la possibilitat de fer una colonoscòpia al seu hospital de referència per descartar cap lesió en el còlon o recte. D'acord amb el pacient també es programaria el seguiment i el tractament del cas, si fos necessari.

...................................................................................

El càncer de còlon i recte
El càncer de còlon i recte és una malaltia freqüent a partir dels 50 anys. És el càncer més freqüent tenint en compte els casos en ambdós sexes, i s’estima que es diagnostiquen 6.000 casos nous a Catalunya cada any. És la segona causa de mort per càncer al nostre país (2.500 anuals), i la immensa majoria es produeixen en persones de més de 60 anys.

La majoria de càncers colorectals es desenvolupen a partir d’unes lesions anomenades pòlips adenomatosos, lesions precanceroses. Tant els pòlips com els càncers sagnen de manera intermitent i és aquesta sang la que es pot detectar a través de la prova que ofereix el Programa de detecció precoç. El càncer colorectal pot desenvolupar-se durant mesos sense produir molèsties i sovint, quan aquestes apareixen, la malaltia ja està força avançada. Els programes de detecció precoç permeten detectar la malaltia en estadis inicials, la qual cosa fa que sigui més fàcil de tractar i n’augmenta les possibilitats de curació.

Aquest és, probablement, un dels millors exemples de com la detecció precoç millora el pronòstic de la malaltia i redueix l’agressivitat dels tractaments.

...................................................................................
Text: Institut Català d’Oncologia

Ajuntament del Papiol
Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel: 93 673 02 20 · Fax: 93 673 15 39
NIF: P0815700J
En col·laboració amb: