Consell del poble 2015-2019


És l’òrgan consultiu local que té com a objectiu promoure la participació de la ciutadania en els afers d’importància per a la comunitat. L’actual Consell del poble del Papiol es va constituïr el 3 de març de 2016, i es renovarà després de cada convocatòria electoral municipal.

Membres del consell del poble

Presidència

 • L’Alcalde, com a president del Consell: Jordi Bou i Compte
 • 1 regidor escollit pel Ple, com a vicepresident: Salvador Auberni Serra

Representació política

1 representant de cadascun dels partits polítics locals amb representació al consistori. Aquests membres no poden ser regidors i han estat proposats per acord del Ple, després que es va consultar amb els portaveus dels grups polítics locals.

 • Martí Giménez Garrido (Junts pel Papiol)
 • Mª Teresa Bofarull Mora (PdCAT)
 • Cristina Torrent Oriol (ERC)
 • Ana Schkot Lozano (Sumem per El Papiol)

Representació de les associacions de mares i pares d'alumnes locals (a proposta de les associacions):

 • Ramón Fernández Torres (AMPA de l’escola bressol)
 • Anna Serra García (AMPA de l’escola Pau Vila)

Representants de les entitats i associacions locals (a proposta de les associacions):

2 representants del conjunt d’associacions i entitats culturals

 • Eduard Serra Subirà (Associació museu del Papiol) 
 • Maria Solé Catalán (Associació setmana cultural)

2 representants del conjunt d’associacions i entitats esportives

 • Nelson Nicola Liesegang (Triatló Baix Llobregat)
 • Ramon Figueras Garriga (Grup excursionista del Papiol)

2 representants del conjunt d’associacions i entitats socials

 (un de les quals, segons els estatuts del Consell, ha de ser del Casal d’avis)

 • Jaume Vendrell Faura (Casal d’avis)
 • Núria Martín Molina (Esplai pa amb tomàquet)

1 representant de la Unió de comerciants del Papiol

 • José Avilés Roa

1 representant de l’Associació del Polígon Industrial Sud

 • Carles Portabella Nadal

2 ciutadans de reconeguda vàlua

(que no han de pertànyer a cap entitat o associació local i que han esatat proposats pel Consell un cop constituït)

 • Gerhard Manfred Grenzing
 • Mª del Mar Pongiluppi Gomila

Secretària del consell

La treballadora municipal Olga Cervelló Arcos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-11-2019 11:46