Planejament en exposició pública


Pla parcial urbanístic subàmbit 2. Industrial sud

La necessitat i demanda de nou sòl industrial en el nucli de Papiol, junt amb la pretensió, per part de l’Ajuntament, de resoldre situacions consolidades amb les corresponents autoritzacions administratives, d’activitat industrial minera extractiva en sòl no urbanitzable, va determinar la redacció de la MODIFICACIÓ DEL P.G.M. C78 “SECTOR INDUSTRIAL SUD-LES ESCLETXES” per part de l’Ajuntament de Papiol, que va ser aprovada definitivament per acord del Govern de la Generalitat de data 28 de març de 2006, publicat al DOGC el 23 d’octubre de 2006.

 

Modificació puntual del PGM B2018 (El Papiol, Serra de Collserola i Parc Agrari)

Aprovació inicial de l’instrument de planejament general anomenat modificació puntual del PGM B2018 per a la configuració de la nova vora sud del nucli del Papiol i la millora de la connectivitat entre el Parc natural de la Serra de Collserola i el Parc agrari del Baix Llobregat.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-11-2022 14:15