Subvencions 


 

Convocatòria de subvencions (Codi: L01/2023/A) per a beques complementàries de menjador 2022/2023.

 • Bases reguladores de subvencions per a beques complementàries de menjador escolar 2022/2023 (Codi: L01/2023/A).
 • Bases reguladoras de subvenciones para becas complementarias de comedor escolar 2022/2023 (Código: L01/2023/A).
 • Convocatòria de subvencions per a beques complementàries de menjador escolar 2022/2023 (Codi: L01/2023/A).
 • Convocatoria de subvenciones para becas complementarias de comedor escolar 2022/2023 (Código: L01/2023/A).

Convocatòria de subvencions (Codi: L02/2023/A) per a beques de suficiència alimentària de l'Escola Bressol 2023/2024.

Convocatòria de subvencions (Codi: L03/2023/A) per a beques d'activitats extraescolars (esportives, culturals i lúdiques), per al curs 2023/2024.

Convocatòria de subvencions (Codi: L07/2023/A), per ajuts de llibres de text, material escolar i altres serveis educatius 2023/2024.

Convocatòria de subvencions (Codi: L08/2023/A) per a beques d'activitats d'estiu per al curs 2023.

 • Bases reguladores de subvencions per a beques d'activitats d'estiu 2023 (Codi: L08/2023/A).
 • Bases reguladoras de subvenciones para becas de actividades de verano 2023 (Código: L08/2023/A).
 • Convocatòria de subvencions per a beques d'activitats d'estiu 2023 (Codi: L08/2023/A).
 • Convocatoria de subvenciones para becas de actividades de verano 2023 (Código: L08/2023/A).

Convocatòria de subvencions nominatives (Línia: L10/2024/A) per activitats i funcionament de l'any natural 2024.

Convocatòria Subvencions nominatives entitats esportives (Codi: L11/2024/A) per activitats i funcionament de l'any natural 2024.

 • Bases Subvencions nominatives per entitats esportives per activitats i funcionament de l'any natural 2024 (Línia: L11/2024/A).
 • Bases Subvenciones nominativas para entitades deportivas para actividades y funcionamiento en el año natural 2024 (Línia: L11/2024/A).
 • Convocatòria Subvencions nominatives per a entitats esportives per activitats i funcionament de l'any natural 2024. (Línia: L11/2024/A).
 • Convocatoria Subvenciones nominativas para entidades deportivas para actividades y funcionamiento en el año natural 2024 (Línia: L11/2024/A).

Convocatòria de subvencions (Codi: L13/2023/A) adreçades a titulars cadastrals d'immobles catalogats durant l'any natural 2023.

 • Bases reguladores de subvencions a favor de titulars cadastrals d'immobles catalogats durant l'any 2023 (Codi: L13/2023/A) .
 • Bases reguladoras de subvenciones a favor de titulares catastrales de inmuebles catalogados durante el año 2023 (Código: L13/2023/A).
 • Convocatòria de subvencions a favor de titulars cadastrals d'immobles catalogats durant l'any 2023 (Codi: L13/2023/A).
 • Convocatoria de subvenciones a favor de titulares catastrales de inmuebles catalogados durante el año 2023 (Código: L13/2023/A).

Convocatòria de Subvencions (Codi: L17/2023/A) per al foment de les energies renovables 2023.

 • Bases reguladores de subvencions per al foment de les energies renovables 2023 (Codi: L17/2023/A).
 • Bases reguladoras de subvenciones para el fomento de las energías renovables 2023 (Código: L17/2023/A).
 • Convocatòria de subvencions per al foment de les energies renovables 2023 (Codi: L17/2023/A).
 • Convocatoria de subvenciones para el fomento de las energías renovables 2023 (Código: L17/2023/A).

Convocatòria de subvencions (Codi: L31/2024/A) adreçades als grups polítics municipals pel seu funcionament 2024

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-02-2024 14:05