Planejament en exposició pública


Avanç de la Modificació puntual del Pla Especial de Restauració i Delimitació de la Zona Extractiva d'Argiles El Papiol

Modificació puntual del Pla Especial de Restauració i Delimitació de la Zona Extractiva d'Argiles El Papiol, aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona en data 14 de gener de 1998,.en un àmbit definit dins l'àrea extractiva situada a nord-oest del nucli del Papiol, en sòl no urbanitzable. La seva finalitat és donar continuïtat al mateix i finalitzar la restauració paisatgística de la zona extractiva d'argiles del Papiol tot ampliant el termini de restauració,  regularitzant l'àmbit i adaptant la morfologia de la restauració.

Pla parcial urbanístic subàmbit 2. Industrial sud

La necessitat i demanda de nou sòl industrial en el nucli de Papiol, junt amb la pretensió, per part de l’Ajuntament, de resoldre situacions consolidades amb les corresponents autoritzacions administratives, d’activitat industrial minera extractiva en sòl no urbanitzable, va determinar la redacció de la MODIFICACIÓ DEL P.G.M. C78 “SECTOR INDUSTRIAL SUD-LES ESCLETXES” per part de l’Ajuntament de Papiol, que va ser aprovada definitivament per acord del Govern de la Generalitat de data 28 de març de 2006, publicat al DOGC el 23 d’octubre de 2006.

 

Modificació puntual del PGM B2018 (El Papiol, Serra de Collserola i Parc Agrari)

Aprovació inicial de l’instrument de planejament general anomenat modificació puntual del PGM B2018 per a la configuració de la nova vora sud del nucli del Papiol i la millora de la connectivitat entre el Parc natural de la Serra de Collserola i el Parc agrari del Baix Llobregat.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-03-2023 10:08