Educació, Infància, Turisme i Cooperació


COMPETÈNCIA MATÈRIES
REPRESENTACIÓ
 • La representació d’aquest Ajuntament en òrgans de govern i/o participació pertanyents a organismes públics i/o privats externs, els qual tinguin relació amb les matèries assumides per delegació, sempre i quan s’hagi efectuat de forma expressa una designació a tal efecte.
EDUCACIÓ I INFÀNCIA
 • Educació. Centres Escolars. Llar d’Infants. Consell Escolar municipal. Relacions amb el Departament amb competència en matèria d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya i altres entitats públiques.
 • La relació amb els responsables i representants de les llars d’infants i centre d’educació infantil.
 • Representar l’Ajuntament als consells escolars.
 • Manteniment dels edificis escolars de Primària i Educació Infantil.
 • Cooperació amb les AMPAS.
 • Educació d’Adults.
 • Transport escolar.
 • Subvenció de material i activitats.
 • Relacions amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, Diputació, Consell Comarcal, etc.
 • Gabinet psicopedagògic.
 • Planificació municipal de les necessitats escolars futures.
 • Control de l’escolarització de les etapes obligatòries.
 • Programa d’Educació per a la Salut.
 • Escola de Música.
 • Gestió i dinamització del servei del Punt.
TURISME
 • Promoció del Turisme.
COOPERACIÓ
 • Cooperació internacional
 • Fons Català de Cooperació.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-06-2022 09:00