Periode mig de pagament


En el marc de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, que inclou el control del deute comercial i la lluita contra la morositat en el sector públic, s'han establert uns indicadors comuns per a totes les administracions públiques que mesuren el termini de pagament als proveïdors.

Es calculen i publiquen mensualment les dades del període mitjà de pagament en compliment del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera.

2023

2023-4T. Periode Mig de Pagament. Quart trimestre 2023. Resum

2023-4T. Periode Mig de Pagament. Quart trimestre 2023. Detall de l'entitat

2023-3T. Periode Mig de Pagament. Tercer trimestre 2023. Resum

2023-3T. Periode Mig de Pagament. Tercer trimestre 2023. Detall de l'entitat

023-2T. Periode Mig de Pagament. Segon trimestre 2023. Resum

2023-2T. Periode Mig de Pagament. Segon trimestre 2023. Detall de l'entitat

2023-1T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2023. Resum

2023-1T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2023. Detall de l'entitat

2022

2022-4T. Periode Mig de Pagament. Tercer trimestre 2022. Resum

2022-4T. Periode Mig de Pagament. Tercer trimestre 2022. Detall de l'entitat

2022-3T. Periode Mig de Pagament. Tercer trimestre 2022. Resum

2022-3T. Periode Mig de Pagament. Tercer trimestre 2022. Detall de l'entitat

2022-2T. Periode Mig de Pagament. Segon trimestre 2022. Resum

2022-2T. Periode Mig de Pagament. Segon trimestre 2022. Detall de l'entitat

2022-1T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2022. Resum

2022-1T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2022. Detall de l'entitat

 

2021

2021-4T. Periode Mig de Pagament. Quart trimestre 2021. Resum

2021-4T. Periode Mig de Pagament. Quart trimestre 2021. Detall de l'entitat

2021-3T. Periode Mig de Pagament. Tercer trimestre 2021. Resum

2021-3T. Periode Mig de Pagament. Tercer trimestre 2021. Detall de l'entitat

2021-2T. Periode Mig de Pagament. Segon trimestre 2021. Resum i detall de l'entitat

2021-1T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2021. Resum

2021-1T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2021. Detall de l'entitat

 

2020

2020-4T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2020. Resum

2020-4T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2020. Detall de l'entitat

2020-3T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2020. Resum

2020-3T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2020. Detall de l'entitat

2020-2T. Periode Mig de Pagament. Segon trimestre 2020. Resum

2020-2T. Periode Mig de Pagament. Segon trimestre 2020. Detall de l'entitat

2020-1T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2020. Resum

2020-1T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2020. Detall de l'entitat
 

2019

2019-4T. Periode Mig de Pagament. Quart trimestre 2019. Resum

2019-4T. Periode Mig de Pagament. Quart trimestre 2019. Detall de l'entitat

2019-3T. Periode Mig de Pagament. Tercer trimestre 2019. Resum

2019-3T. Periode Mig de Pagament. Tercer trimestre 2019. Detall de l'entitat

2019-2T. Periode Mig de Pagament. Segon trimestre 2019. Resum

2019-2T. Periode Mig de Pagament. Segon trimestre 2019. Detall de l'entitat

2019-1T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2019. Resum

2019-1T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2019. Detall de l'entitat

 

2018

2018-4T. Periode Mig de Pagament. Quart trimestre 2018. Resum

2018-4T. Periode Mig de Pagament. Quart trimestre 2018. Detall de l'entitat

2018-3T. Periode Mig de Pagament. Tercer trimestre 2018. Resum

2018-3T. Periode Mig de Pagament. Tercer trimestre 2018. Detall de l'entitat

2018-2T. Periode Mig de Pagament. Segon trimestre 2018. Resum

2018-2T. Periode Mig de Pagament. Segon trimestre 2018. Detall de l'entitat

2018-1T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2018. Resum

2018-1T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2018. Detall de l'entitat

2017

2017-4T. Periode Mig de Pagament. Quart trimestre 2017. Resum

2017-4T. Periode Mig de Pagament. Quart trimestre 2017. Detall de l'entitat

2017-3T. Periode Mig de Pagament. Tercer trimestre 2017. Resum

2017-3T. Periode Mig de Pagament. Tercer trimestre 2017. Detall de l'entitat

2017-2T. Periode Mig de Pagament. Segon trimestre 2017. Resum

2017-2T. Periode Mig de Pagament. Segon trimestre 2017. Detall de l'entitat

2017-1T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2017. Resum

2017-1T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2017. Detall de l'entitat


2016

2016-4T. Periode Mig de Pagament. Quart trimestre 2016. Resum

2016-4T. Periode Mig de Pagament. Quart trimestre 2016. Detall de l'entitat

2016-3T. Periode Mig de Pagament. Tercer trimestre 2016. Resum

2016-2T. Periode Mig de Pagament. Segon trimestre 2016. Resum

2016-2T. Periode Mig de Pagament. Segon trimestre 2016. Detall de l'entitat

2016-1T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2016. Resum

2016-1T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2016. Detall de l'entitat


2015

2015-4T. Periode Mig de Pagament. Quart trimestre 2015. Resum

2015-4T. Periode Mig de Pagament. Quart trimestre 2015. Detall de l'entitat

2015-3T. Periode Mig de Pagament.Tercer trimestre 2015. Resum

2015-3T. Periode Mig de Pagament. Tercer trimestre 2015. Detall de l'entitat

2015-2T. Periode Mig de Pagament. Segon trimestre 2015. Resum

2015-2T. Periode mig de pagament. Segon trimestre 2015. Detall de l'entitat

2015-1T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2015. Resum

2015-1T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2015. Detall de l'entitat


2014

2014-4T. Periode Mig de Pagament. Quart trimestre. Detall de l'entitat

2014-4T. Periode Mig de pagament. Quart trimestre 2014. Resum

2014-3T. Periode mig de pagament. Tercer trimestre de 2014

2014-3T. Periode mig de pagament. Tercer trimestre 2014. Detall de l'entitat

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-04-2024 11:51